شاه و شیخ مامورین مخفی امپریالیسم

0
147

در کشوری که خود امپریالیسم بر روی خون ملت ها برای تامین خواسته های خودشان نه رشد و پیشرفت مردمانش بنا نهاده است.

این مامورین چند ماموریت مشخص دارند و تا زمانی که صحیح اجرا شود در قدرت باقی خواهند ماند و در صورت شکست حذف و جایگزین خواهند شد.

اصلی ترین ماموریتشان پیروی از قوانین اقتصادی امپریالیسم و رشد تنها بخش هایی از اقتصاد برای پیشبرد و تامین نیاز سرمایه داران و حفظ تمامیت ارضی است
نه بیشتر و نه کمتر

راجع به ایران همینطور که شاهد بودیم از بدو تاسیس همواره اقتصاد تنها وابسته به صادرات نفت خام بوده ، آن هم بر حسب نیاز و دستور
اما برای تحقق و انجام رساندن صحیح این ماموریت ها باید همواره مردم را کنترل کرده و جلو رشد و قدرت گرفتن مردم و ملت های در بند و تحت اشغال گرفته شود.

برای این کار نیاز به دو بازوی باز دارنده اصلی یعنی مذهب و ناسیونالیست (امپراطوری شاه و شیخ) است.
و ایجاد دشمن ساختگی و بهانه های چون تحریم ، زمان ، وسعت کشور ، تورم ، تحویل گرفتن ویرانه ای از حکومت یا دولت قبلی ، وجود اختلاس و دزدی و و و
برای توجیه دلایل عقب نگه داشتن مردم
تا این که به خود می آییم و متوجه میشویم سالها سپری می‌شود اما تغییری حاصل نمی‌شود جز از دست دادن عمر و جوانی نسل ها.

اما در این میان شرایط استثمار مردم در داخل این جغرافیا نیز هرگز یکسان نخواهد بود و درجه بندی می‌شود

ملت پارس که در مرکز قرار دارند قدرت را در دست می‌گیرد و ناسیونالیست و مذهب حول محور آن ها میچرخد ، فشاری که متحمل می‌شود عموما از سوی مذهب و اقتصاد است که اصلا با دیگر ملت ها قابل قیاس نیست.

اما ملت های در بند باید برای بقای این نظام در فقر مطلق و بی سوادی مطلق و تحت شدید ترین دستگاه های اسمیله سازی و هویت زدایی و نسل کشی و تغییر بافت جمعیت قرار بگیرند تا مبادا خیال استقلال و پیشرفت اقتصادی در سر بپرورانند.

در شرایط کنونی که قدرت مذهب دیگر جایگاهش را در میان ملت مخصوصا ملت مرکزی از دست داده
‌در شرایطی که خلا ناسیونالیست در داخل وجود دارد و از طرفی مردم به سمت برابری و سوسیالیست در حرکت هستند آن هم با شعار های مترقی و سوسیالیستی زن زندگی ازادی و مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.

رژیم دیگر قادر به انجام ماموریت خود از سوی امپریالیسم نخواهد بود
از این رو مهره دیگر یعنی همان ناسیونالیست (پهلوی) را باید جایگزین کنند تا مبادا کشور دست خود مردم به صورت سوسیالیستی اداره شود و مردم که حکم بردگان در خدمت سرمایه داران جهان را دارند به آزادی برسند و منافع امپریالیسم و نظم جهانی شان و گاو های شیری اش به خطر بیفتد

در این میان مردم مرکز همواره در تغییر حکومت نقش اساسی ایفا میکنند ، انتخاب اشتباه انها و یا سکوتشان باعث عواقب ناگواری خواهد شد که گریبانگیر خودشان نیز خواهد شد ، به جای مقبره خمینی شاهد مقبره سازی برای کوروش و رضا خان و به جای روضه های حسین روضه رستم و سحراب برپا می‌شود .
با انتخاب ناسیونالیست ایرانشهری نه تنها تغییری در زندگیشان به جز آزادی پوشش حاصل نخواهد شد ، بلکه کشور وارد جنگی تمام عیار از سوی ملت های تحت اشغال خواهد شد ،
و در صورت سکوت و ماندن در رژیم نیز شاهد کشتار سرکوب و خفقان شدید و جنگ داخلی خواهند بود.

منوچهر پیرمرادی عضو رهبری اتحاد انقلابیون کوردستان

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here