شرکت کمیتە و هواداران اتحاد انقلابیون کوردستان در تظاهرات علیە ترور رهبران کورد توسط نظام تروریست جمهوری اسلامی ایران مقابل سفارت رژیم در لندن

0
156


حضور فعالانە کمیته و هواداران اتحاد انقلابیون کوردستان و سازمان یاری کورد در تظاهرات علیه ترور رهبران کورد توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامئ ایران در اتریش و دیگر نقاط جهان، طبق بیانه صادر شده   جهت حمایت از حق وحقوق خلق کورد  و محکوم نمودن ترور مبارزین و رهبران کورد از جملە رهبر حزب دمکرات کوردستان ایران دکتر عبدلرحمان قاسملو  توسط ترورسستهای   رژیم  سرکوبگر جمهوری اسلامی  در شهر لندن انگلیس   همراه  با دیگر احزاب مخالف رژیم ایران امروز١٣.٧.٢٠٢١   در اقدامی مشترک مقابل سفارت جمهوری اسلامی و سفارت اتریش در لندن دست به تظاهرات علیه حرکت های غیر انسانی رژیم در   کوردستان و دیگر نقاط جهان زدند.

در این گردهمایی اعتراضی مسالمت آمیزکه  احزاب مخالف رژیم جمهوری اسلامی در آن حضور داشتند شعارهایی بر علیه نظام جمهوری اسلامی  در حمایت از مردم کوردستان زندانیان سیاسی و نە بە تروریسم جمهوری اسلامی ایران زدند

کمیتەی اتحاد انقلابیون کوردستان و سازمان یارسان اتحاد نقلابیون کوردستان یاری کورد بریتانیا  لندن

تاریخ ١٣.٧.٢٠٢١ لندن بریتانیا

Ingen beskrivelse er tilgjengelig.Ingen beskrivelse er tilgjengelig.Ingen beskrivelse er tilgjengelig.Ingen beskrivelse er tilgjengelig.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here