جمهوری اسلامی تبعیض علیە مردم کورد و جامعەی یارسان

0
516

جواد احمدی از پیروان دین یارسان در استان کرمانشاه و ساکن شهر ساوه و بازنشسته شرکت می باشد که پسر ابشان دارای مغازه ضایعات فروشی در شهر مورد نظر بوده که چند روز پیش از سوی دادگستری شهرستان ساوه جهت ارائه توضیحات به اتهام مالخری احضار میگردد که جواد احمدی همراه پسر خود و همچنین به دعوت آقای احمدی شخصی که مال مورد نظر را به پسر ایشان فروخته در موعد مقرر در جلسه بازپرسی حاضر و در جلسه اعلام مینمایند که ما مال مورد نظر را از ایشان (شخص فروشنده مال به پسر ایشان ) خریده ایم و خود فروشنده نیز احضارات ایشان را تایید مینماید اما بازپرس شعبه با دیدن سیمای جواد احمدی متوجه کُرد و یارستانی بودن جواد احمدی میشود گویا نسبت به کُردها و پیروان یارستان (اهل حق) دشمنی و کینه دارد و به یکباره با پرخاش و عصبانیت به شخص فروشنده میگوید که چرا اینجا آمده اید و بلافاصله او را از اطاق بیرون و ضمن توهین به ملت کرد و بخصوص پیروان یارستان میگوید که شما کردها همگی خلافکار و دزد هستید و باید شما را به زندان و سفارش و تاکید کنم که شارب شما را در آنجا کوتاه نمایند که نامبرده هر چقدر التماس میکند که بیگناه است و عاجزانه تقاضا مینماید که لااقل کاری به شاربش نداشته باشد بازپرس مربوطه اعتنایی نمیکند و بر خلاف رویه و عرف با قرار بازداشت سنگین وی را روانه زندان و در زندان علیرغم تقاضاهای عاجزانه آقای احمدی که شارب برای پیروان یارستان(اهل حق )مقدس و داشتن شارب مهر برای مردان از واجبات است و همچنین یادآوری این موضوع که در این زمینه و نگهداشتن حرمت شارب از طرف نیروهای مسلح و سازمان زندانها و قوه قضاییه بخشنامه‌هایی موجود است مسئولین زندان میگویند که به وجود این بخشنامه ها آگاهی داریم اما دوست داریم که شارب شما را بزنیم هیچ کاری نمیتوانید انجام دهید
لازم به ذکر است که با توجه به سبک بودن اتهام ایشان پس از انجام این کار با وثیقه کفالت آزاد میگردد که پس از آزادی بستگان و آشنایان متوجه میشوند که از شدت فشار روحی و روانی حاصل از این توهین وهتک حرمت قصد خودکشی دارد که با حضور نزدیکان و دلجویی از وی تاکنون توانسته اند مانع شوند که این وضعیت پایدار نخواهد ماند
لازم به ذکر است که بعدا شاکی اظهار داشته که مال مورد نظر به وی تعلق نداشته و این نشان از آن است که پازپرس پرونده با سوئ نیت و بدون تحقیقات لازم نهایت ناعدالتی را در حق آقای احمدی روا داشته است

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here