میگویند امام زمان می آید،

0
285

اما نمی آید. بدبخت انسانی که منتظر است.
او کیست که می آید؟چرا می آید؟
کسی که در جنگ جهانی اول و دوم نیامد، میلیونها تن سلاخی شدند، زنانی بی آبرو شدند نیامد، از گرسنگی انسانها گربه خوردند نیامد. به جوانان در بندها تجاوز شد نیامد … به دختران باکره به اسم اسلام قبل از اعدام تجاوز شد ولی او نیامد ….‌ هزاران نفر این روزها درحال مردن هستند ولی نمیاد. آقامحمدخان قاجار کوهی از چشم مردم کرمان ساخت ولی او نیامد. هیتلر آن همه کشتار به راه انداخت، در اردوگاه آشوویتس آن همه جنایت و تجاوز و شکنجه شد ولی او نیامد …. چنگیز خان مغول ایران را به ویرانه ای تبدیل کرد و مردم را کشتند و سوختند و خوردند ولی او نیامد.
سرخپوستان آمریکا وحشیانه قتل عام شدند و سرزمینشان اشغال شد ولی او نیامد …. سیاهپوستان آفریقا قرنها به بردگی رفتند و تحت ظلم و ستم بی حد و اندازه بودند و او نیامد …. پینوشه در شیلی مردم بی گناه را شکنجه و اعدام و سر به نیست کرد ولی او نیامد ….‌ هیروشیما و ناکازاکی ، حلبچه و سردشت بمباران شیمیایی شدند و چند نسل بی گناه سوختند ولی او نیامد … هزاران بی گناه بی پناه در زندانهای دیکتاتورها تحت شکنجه و‌تجاوز کشته شدند ولی او نیامد …… ریاکاران دزد از بیت المال مستضعفان قصرهای افسانه ای ساختند و گرسنگان در سطل های زباله دنبال لقمه نانی بودند ولی او نیامد ….
و آن همه جنایت و کشتار و فساد در طول تاریخ بعد از اسلام توسط مسلمانان و اعراب اتفاق افتاد ولی او نیامد.
از خون بی گناهان آسیابها چرخید ولی او نیامد ….
و نیامد ……

کجاست؟
کی می آید؟
می آید که چه کند؟
جنگ افروزی کند؟
انتقام یک بانو را بعد از هزاران سال بگیرد؟
انتقام کشتار عاشورا را از نسلهای بعدی بگیرد؟
دو سوم مردم جهان را بکشد؟
چه انتظاری می کشند منتظران؟
مشکل مردم ما نفهمیدن نیست
ترس از فهمیدن..!!

رضا عابد بدرستی از میراث مثبت آیت الله خمینی میگوید:
بلی آیت الله خمینی ما را از خواب یکهزار و چهار صد ساله بیدار کرد.
خمینی به ما فهماند که دین بطور اعم و اسلام بطور اخص آنچیزی نیست که در ذهن ما جای داده شده است که از متأخرین تا معاصرین ، از عارفانی چون مولانا و دانشمندانی چون ابن سینا و بیرونی و از دکتر شریعتی با نثر شیوا و قلم سحارش تصویری دل انگیز ولی دروغین از اسلام در ذهن ما ترسیم کرده اند.
خمینی به ما فهماند که سلطه دینی از خوفناکترین سلطه هاست، که جانیان فجیع ترین و بیرحمانه ترین جنایات را با آرامش وجدان مرتکب می شوند چون بر این اعتقاد راسخ متکی هستند که رسالت خداوندی را بر عهده دارند و در نتیجه جنایات خود را عین ثواب می پندارند .
~~~~~
میراث آیت الله خمینی:
خمینی نقش برجسته ای در تاریخ ایران دارد. او مردمی را که به سیاست نمی اندیشیدند به عمق رفتارهای سیاسی وارد کرد.
آیت الله خمينى ماهیّت مذهب و روحانیّت شيعه و نقش آنها را در عمل به مردم ايران شناساند.
نظام طبقاتی ایران را درهم ریخت و کسانی را به قدرت رسانيد که حتّی در رؤیاهای خود خواب رسیدن به قدرت را هم نمی دیدند.
امروز بعد از (٥٧) سال که از جريانات پانزده خرداد و (٤٢) سال از انقلاب سال (١٣٥٧) می گذرد، مردم ايران در جائی ایستاده اند که اکثراً حکومتی دموکراتیک، جدائی دین از حکومت و قدرت گرفتن نیروهای شایسته و شایسته سالاری و برقراری عدالت اجتماعی را خواهان هستند.

بدون گذر از انقلاب سال (١٣٥٧) مردم ايران به این درجه از روشنگری و روشنفكرى نمی رسیدند!

آیت الله خمینی ناخودآگاه و ناخواسته پلی شد برای گذر از باور ها و اعتقادات سنّتی به افکار مدرن!
مردم ایران اعم از زن و مرد اکنون جزو آگاه ترین مردم در خاورمیانه از نظر اندیشه های سیاسی و فرهنگی هستند.
مردم ايران هزینه های زیادی دادند و گویا این سخن کسروی درست بود كه گفت:
«تاریخ ایران یک حکومت به روحانیت شيعه بدهکار بود!»

مردم ما برای اینکه افکارشان پالایش بیابد نیاز داشتند تا ببینند روحانیت و مذهب در مرحله ی عمل چه اقداماتی می توانند انجام دهند.

اگر روشنفکران غير مذهبى هزاران کتاب می نوشتند، نمی توانستند این همه روشنگری در افکار عمومی ايجاد بكنند

ما از بُرهان خُلف و دیالکتیک استفاده میکنیم ، هر پدیده ای ضدّ خود را در درونش پرورش می دهد .

آیت الله خمینی به ایده آلش که یک حکومت اسلامی بود رسید ولی این را نمی دانست که بر اثر عملکرد غلط حکومت اسلامی، جدائی حکومت از مذهب بعنوان یک خواست عمومی در ايران مطرح خواهد شد.

منوچهر پیرمرادی عضو رهبری سازمان یاری کورد و اتحاد انقلابیون کوردستان

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here