زبان دراز های حکومتی !!!

0
249

زبان درازی از آنجای شروع شد که خمینی خواست آب و برق را مجانی کند !!! نفت را سر سفره های مردم بیاورد !!! و . . .
اما تمام آن حرف ها فقط باد هوا بود و آغاز زبان درازی حکومتی بود ، رژیمی که بیشتر از چهل سال است که راه تنفس ملت را به شیوه های گوناگون مسدود کرده نمی تواند و نباید از حقوق بشر و عدالت در کشور های دیگر حرف بزند چرا که خود ناقض آن است ، چه کسی میتواند بگوید که نهادینه کردن سانسور به خود سانسوری در میان اصحاب رسانه و قلم به سلطه در آوردن رسانه ملی کشور و تبدیل آن به رسانه میلی نفس کشیدن آزآدانه است ، آیا بازداشت دانشجو و نخبه کشور و حذف فیزیکی منتقدان و فعالان سیاسی و عقیدتی و یا تیرباران معترضین به نا عدالتی و گرانی و فقر بند آوردن راه تنفس یک ملت نیست ؟
خطاهای انسانی بماند که هر روز شاهد آن هستیم ، رفتار نا مناسب و جنایت علیه اتباع کشور های همسایه بماند ، شلیک مستقیم به کولبر ها بماند ، اما دردناکتر از همه این است که قربانی های مظلوم و بی گناه که رژیم آخوندی نفسشان را بُریده است را اشرار و منافق ، تجزیه طلب و حتی مفسدفی‌الارض خطاب میکنند ، و این یعنی زبان درازی حکومت به ملت ؛
جرج فلوید تنها یک رنگین پوست آمریکایی نیست که نفسش زیر زانوی بی عدالتی و تبعیض می بُرَد ، جرج فلوید دیگر یک نماد و نشانه است ،
مانند هزاران انسان آزادی خواهی که نماد مبارزه با بی عدالتی شدند ، نامی است برای تمام قربانیان ظلم و بی عدالتی و تبعیض در هر جای دنیا که می‌خواهند آزادانه نفس بکشند و از آنها دریغ می‌شود ، زنان و مردان بی‌گناهی که زانو بر گلوهایشان گذاشته شد و بی شمار خانواده‌های که داغدارشان شدند ، یادی ازشان نشد ، شمعی برایشان روشن نشد یا با باتوم و تهدید نگذاشتند که روشن بشود ، دگراندیشان و آزادیخواهان و حتی شهروندان عادی که بی رحمانه نفشان را گرفتند ، مسببین و عاملین این جنایت ها هرگز مجازات نشدند ، کسی معذرت نخواست هیچ ، زبان درازی هم کردند ، خانواده‌های داغداری که خاموش نماندند و خواهان روشنگری بودند ، با برچسب های سیاسی و تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب تهدید شدند و آنها را وادار به سکوت کردند ، اگر چهل سال گذشته را کمی مرور کنیم هزاران قربانی بی عدالتی این رژیم را میبینیم که بیگناه و مظلومانه گرفتار چوبه دار رژیم شده اند ، دوستان عزیز همدلی با قربانی آمریکایی ، عملی انسانی و درست است اما برای ابراز همدردی و همدلی اطراف‌مان کم نداشته‌ایم و کم نداریم

‌‌‌‌فرزاد اعظمی توتشامی
سخنگو اتحاد انقلابیون کوردستان
عضو شورای رهبری سازمان یاری کورد یارسان و
و مسئول کمیته کشور آلمان

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here