تحریم هر گونه انتخابات توسط جامعه یارسان

0
182

آیا تاکنون به گذشته، حال و آینده خود به عنوان یک یارسانی در جامعه ایران فکر کرده‌اید وبه حق و حقوق قانونی خود به عنوان عضوی از جامعه ایران که در تمام مراحل وجریانات سیاسی که در ایران شکل گرفته، می‌گیرد وخواهد گرفت نقش بسزایی داشته اید اندیشیده اید، وآیا درباره فعالیت وشرکت خود در انتخابات گذشته ایران با خود خلوت کرده‌اید، که چه دستاوردهایی برای شما و جامعه یارسان داشته است، به طور مثال با حمایت و رأی خود از یک کاندیدا، چه رئیس‌جمهوری، مجلس و حتی شورای شهر وروستا به یکی از خواسته های خود که همانا به رسميت شناخته شدن به عنوان یک اقلیت مذهبی در ایران توسط حکومت و برخورداری از نماینده‌ی مستقل ورسمی در مجلس ایران بوده، رسیده اید، که اکنون بعضی از بزرگان یارسان به خاطر منافع شخصی خود از کاندیدایی حمایت می‌کنند و این خود باعث تفرقه ی بیشتر در بین جامعه یارسان می‌شود. برادران و خواهران عزیز تا کی میخواهید چشم و گوش بسته و بدون تفکر و از روی تعصب و ارادت شخصی به هر یک از بزرگان خاندانها عمل کنید و منافع عمومی یارسان را نادیده بگیرید و کورکورانه از کسانی حمایت کنیم که هیچگاه غم مشکلات جامعه بزرگ یارسان را نداشته و نخواهند داشت. تا به کی باید بغضهای نهفته در گلویمان و مظلومیت مردممان را در فضای مجازی داد بزنیم و چرا نباید علنا به دنبال حق از دست رفته خود نباشیم، تاکی نباید ما نیز به مانند دیگر اقلیتها دارای کرسی مستقل در مجلس ایران باشیم، تا کی باید برای بدست آوردن کار ناچیزی عقاید خود را مخفی نگه داریم و چشمانمان را به روی حقاق ببندیم، چرا به این فکر نمی‌کنید که به مرور ضعیف و ضعیفتر میشویم و چه بسا زمانی برسد به افسانه ای کهن برای آیندگان تبدیل شویم.

روی سخن بیشتر با بزرگان عزیز یارسان است که به عنوان مسند نشينان خاندانها مردم یاریسن پیرو فرامین آنها میباشند، تا کی میخواهید برای بقا به این و آن تکیه دهید و چرا نمی‌خواهید از حقوق مردمتان دفاع کنید و به جای حمایت از کسانی که بود و نبود ما برایشان اهمیت ندارد به دنبال یک کرسی مختص یارسانیان در مجلس نیستید، سازمان یاری کورد یارسان به عنوان  عضوی از جامعه یارسان وسازمانی مبارز در راستای حقوق یارسانیان از مردم و جامعە عزیز یارسان تقاضامند است تا زمانی که  رژیم جمهوری اسلامی ایران آیین یارسان را بە عنوان آیین و فرهنگی کوردی  در قانون اساسی جمهوری اسلامی بە رسمیت نشناختە و به صورت رسمی نماینده ای در مجلس ایران برای کوردهای یارسان  انتخاب نکردند  شرکت در هر گونه انتخاباتی را تحریم و برای منافع شخصی عده‌ای باعث پایمال شدن منافع عموم یارسان و ملت کورد نشوند.

 زندە باد مبارزە  خلق قهرمان کورد برای رسیدن بە آزادی و حق تعیین سرنوشت

سرنگون باد رژیم دیکتاتور و زد مردمی جمهوری اسلامی ایران بە رهبری اخوندهای جنایتکار

منوچهر پیرمرادی عضو رهبری اتحاد انقلابیون کوردستان و سازمان  یاری کورد یارسان

آلمان ١٧-٢-٢٠٢٠ 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here