رأی بی رأی

0
202

رأی بی رأی محکم ترین پاسخی است که این روزها و با توجه به فضای حال حاضر حاکم بر ایران می توان به حاکمان رژیم سرکوبگر و جنایتکار داد. پاسخی که بیش از هر شعار انتخاباتی به گوش می رسد و می تواند لرزه بر اندام و پیکره حکومت مردم ستیز بیاندازد. با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصرار حاکمان قاتل و جلاد جمهوری اسلامی بر لزوم باشکوه برگزار شدن آن و تلاش برای برپایی سیرک و نمایشی دیگر از سوی آنان و به رخ کشیدن قدرت خود همانند چهار دهه قبل، می بایست فعالین، احزاب، گروهها و تمامی طیفهای مردمی و با هر قومیتی که دارند، یکصدا فریاد رأی بی رأی سر داده و برای دست رد زدن به سینه حاکمان حکومت سرکوبگر، بیش از پیش اتحاد و همبستگی داشته باشند. حکومتی که امسال با توجه به تمام جنایاتی که مرتکب شده و خون هایی که ریخته، خانواده هایی که داغدار کرده و نخبه هایی که در هواپیما تکه تکه کرده هیچ آبرویی برای خود باقی نگذاشته تا حتی مثل سالهای قبل حفظ ظاهر کند و در این هفته های باقی مانده تا انتخابات، به فعالیتهای تبلیغاتی خود برای به نمایش گذاشتن انتخابات بپردازد. چرا که می داند حنایش دیگر برای مردم رنگی ندارد.
پس از جنایات آبان ماه توسط رژیم و تقابل مستقیم مردم با حکومت و حمله مستقیم به مردم برابری خواه و آزادی خواه بوسیله گلوله های جنگی و حتی آوردن تانکهای جنگ در خیابانها توسط حکومتی که تمام ثروت جامعه و حق مردم را صرف خرید و ساخت سلاح های جنگی کرده و حالا همان سلاح ها را علیه مردم خودش به خیابان ها آورده، نمونه بارز سرکوب، وحشیگری، جنایت و قتل عام توسط یک حکومت علیه مردمش است.
همان مردمی که حکومت جنایتکار اسلامی همچنان برای برگزاری شوآف ها و نمایش های خیابانی و قدرت نمایی های خود و برگزاری انتخاباتش، برای حفظ و بقای پایه های سست، لرزان و در حال فروپاشی اش به آنها نیاز دارد.
فضای حال حاضر جامعه کاملاً اعتراضی و در تقابل کامل بین مردم و حکومت است. حکومتی که یکی پس از دیگری مرتکب جنایت شده و نه تنها باعث آوارگی، فقر و کشته شدن مردم جامعه خودش شده، بلکه فراتر از آن در کشورهای اطراف نیز دست به جنایاتی عظیم زده و درجهت گسترش تروریسم در منطقه از جمله کشورهای سوریه، یمن، عراق و غیره برای رسیدن به اهداف جنگ طلبانه خود، مبالغ هنگفتی از سرمایه های کشور و حق مردم بی دفاع خود را هزینه کرده و در نهایت باعث آوارگی هزاران کودک و زن و بی سرپناه شدن آنان شده است. ناآرامی ها و اعتراضات گسترده، کشته شدن هزاران انسان و آواره شدن زنان و کودکان در این کشورها در ادامه جنایات سپاه تروریستی و جنایتکار قدس و برای حفظ حاکمیت و مشروعیت بخشیدن به حکومتی است که دستش برای تمام جهان رو شده است.
مرم آگاه و مبارز در کشور، هم اکنون به خوبی دریافته اند که هر رأی مثبت به حکومت می تواند به منزله ی گلوله ای باشد که به سمت سر فرزندانشان شلیک می شود و هر رأی که ندهند می تواند یک رأی به سرنگونی این حکومت جلاد و پایان بخشیدن به جنایات آنان باشد. مردم به خوبی دریافته اند که پاسخ حق خواهی، برابری خواهی و دفاع از هرگونه مطالبات تنها با زندان، شکنجه، تبعید، اخراج، بازداشت و حتی مفقود شدن از سوی حکومت داده می شود.
در برابر چنین وضعیتی باید مقابل این رژیم ایستاد و فضای جامعه که اکنون کاملاً اعتراضی و به سود مردم است را به سمت استمرار مبارزات سوق داده و با گفتن رأی بی رأی، بتوانیم علاوه بر پایان دادن به سیرک ها و نمایش های خیابانی حاکمان جمهوری اسلامی، در اتحاد و همبستگی کامل میان تمام قومیت های موجود در کشور و همه با هم برای یک هدف مشترک یعنی نابودی حکومتی که ستون های خود را بر خون جوانان سرزمینمان ساخته مبارزه کنیم و در نزدیک ترین رویداد پیش رو می توانیم با نرفتن به پای صندوق های رأی و در واقع رأی منفی دادن به حکومت دزدسالار و سرکوبگر، یک قدم به سرنگون کردن این حکومت فاسد نزدیکتر شویم

روزبه حبیبی کورانی
12 فوریه 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here