پیام سازمان یاری کورد و اتحاد انقلابیون کوردستان در رابطە با اعتراضات مردمی علیە جمهوری اسلامی در کردستان و دیگر نقاط ایران

0
122

بعد از چهل سال از عمر حکومت اسلامی ایران و ایجاد فاصلەی طبقاتی فاحش در بین مردم صرفا برای زنده نگه داشتن حکومت و تداوم سلطەی خود بر مردم وایجاد نوعی خفقان ،جمعیتی ۸۰ درصدی فقیر را در ایران به وجود اوردند ،کشوری که به گواه آمار جهانی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست ولی مردمش در بدترین و پایین ترین سطح زندگی نسبت به کشورهای همسایه خود به سر میبرند و در این سالها به کرات شاهد دزدیهای چند هزار میلیاردی و خروج ثروت مردم از کشور بودەایم ومتاسفانه حتی یک دلار از آنها هم به کشور برگشت داده نشده ،دزدی هایی که مطمئنا با هماهنگی آخوندهای حاکم بر ایران انجام و در کشورهای دیگر خرج عیش و نوش آقازادەهایشان میشود.

اما حکومت با وقاحت تمام تنها به این دزدیها بسنده نکرده و هر روز به بهانەای مردم را در تنگنای معیشتی قرار میداد،تا جایی که به یکباره به دستور شخص خامنەای و با نام مجلس و قوای سه گانه قیمت بنزین را سه برابر کردند که همانا حکم فشردن گلوی مردم را داشت،غافل از اینکه آستانەی تحمل ملت به پایان رسیده و ۲۴ ساعت بعد از اعلام این خبر مردم به خیابانها ریختند و خواهان حق مسلم خود شدند که با واکنشی غیر انسانی و وحشیانه از طرف دولت مواجه شد و علناً دست به کشتار مردم بیگناه زدند و برای جلوگیری از انتشار جنایاتشان اینترنت کشور را به طور کامل قطع و به جنایات خود ادامه دادند.

متاسفانه در این اعتراضات که حق مسلم خلقهای تحت ستم جمهوری اسلامی ایران بود صدها نفر جانشان را از دست دادن و هزاران نفر هم راهی زندان شدند که با شناختی که از رویه حکومت در این مورد داریم سرنوشتی غیر از اعدام در اختیار آنها نخواهد بود.همانند همیشه ملت کورد،بلوچ،و عرب بیشترین کشته و زندانی را در این راه فدا کرده است و طبق گزارشات رسیده با گذشت ده روز از کاهش اعتراضات دستگیری های خانه به خانه در شهرهای کرمانشاه،مریوان،جوانرود،ماهشهر،شیراز و….. ادامه دارد و با فیلمهایی که توسط عوامل خود در جریان اعتراضات تهیه کردەاند با فراق بال مردم را در سکوت خبری دستگیر میکنند.بر همین اساس سازمان یاری کورد یارسان و اتحاد انقلابیون کوردستان به عنوان همراه و هم پیمان خلقهای ایران در این قیام حمایت تمام قد و تسلیت خود را از جوانان جان باخته،خلقهای زخم خورده،مادران داغدار،پدران بی تاب و عزیزانی که خون پاک آنها در راه رهایی از دست طاغوت زمانه بر خاک ریخته شده است و با انتسابشان به بیگانگان و اغتشاشگر سعی در نادیده گرفتنشان شده است را اعلام میدارد،مردمانی که فقط جان به تنگ آمدگانی بودند که چون هیچ گوش شنوایی نیافتند تا ناکارآمدی ها و ظلمی که بهشان روا شده بود را در کوی و برزن فریاد بزنند.

بی شک این انقلاب خاموش نشده و چه بسا پایه های این حکومت شیطانی را سست و به لرزه درآورده است و همانند آتش زیر خاکستر هر لحظه آمادەی شعله ور شدن است،به امید آیندەی نزدیکی که مردم ایران از شر طاغوت زمان رژیم جمهوری اسلامی و آخوندهای جنایتکار رهایی پیدا کنند

اتحاد انقلابیون کوردستان و سازمان  یاری کورد یارسان 5.12.2019

منوچهر پیرمرادی عضو رهبری

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here