تجمع اعتراضی در شهر لندن انگلیس با مشارکت و همکاری کمیته مشترک سازمان یاریکورد و اتحاد انقلابیون کردستان

0
406

 تجمع اعتراضی در شهر لندن انگلیس مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران با مشارکت و همکاری کمیته مشترک سازمان یاریکورد و اتحاد انقلابیون کردستان امروزیکشنبە ١.١٢.٢٠١٩ کردستانیان و ایرانیان مقیم انگلیس جهت پشتیبانی از ملتهای برخاستە و معترض تحت حاکمیت ایران، دست بە تجمعی اعتراضی ومسالمت آمیزی برعلیه سیاست های سرکوب گرانه رژیم در ایران زدند.

کمیته مشترک سازمان یاریکورد و اتحاد انقلابیون کوردستان در لندن   همراه با چندین تن از هواداران و فعالان و سازمانهای دیگر در این تجمع مسالمت آمیز خواستار حمایت از حقوق معترضان و منع خشونت و سرکوب رژیم ایران برعلیه مردم معترض و آزادای زندانیان سیاسی شدند

کمیتە مشترک  اتحاد انقلابیون کوردستان و سازمان یاری کورد لندن انگلیس ١.١٢.٢٠١٩Bildet kan inneholde: 8 personer, folk som står og utendørs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here