هلوکاستی دیگر توسط جمهوری اسلامی ایران

0
310

وقتی به تاریج جمهوری اسلامی بنگریم متوجه شدیدترین و کثیفترین جنایات این رژیم در قبال مردم خود میشویم از بمباران و قتل عام مناطق کورد نشین تا مبتلا کردن تعداد زیادی از مردم شریف روستای در لردگان و قوم لر به ویروس کشنده ی ایدز،که با توجه به مکتب اسلامیشان اجازه ی هیچ گونه اعتراض مسالمت آمیزی را به خود و سیستم فاسد حکومتیشان را نمیدهند و از غیر انسانی ترین روشها برای از بین بردن و ساکت کردن مردم استفاده میکنند.حکومت و دینی میتواند از برابری ،برادری و حقوق انسانی صحبت کند که خود به گواه تاریخ بیشترین نسل کشی و جنایات را در طول چهل سال گذشته نسبت به مردمش انجام نداده باشد،از اعدامهای بدون محاحمه ی مردم بیگناه در زمان انقلاب،بمبارانهای متعدد مناطق کورد نشین،به رگبار بستن کولبرهای بیگناه،مبتلا کردن مردم بیگناه به ویروس ایدز و……!!؟؟

چگونه است که جان مردم فلسطین،لبنان،سوریه،یمن و……و دفاع از آنها برای جمهوری اسلامی مهم است که مردم خود در سختترین شرایط روزگار میگذرانند ولی بیشترین بودجه را صرف حمایت از این کشورها میکند.آیا کوردها،لرها و اقلیتهای مذهبی که مسلمان نیستند را خدای آنها نیافریده و یا از دنیایی دیگر آمده اند که درصد ناچیزی از این حس انسان دوستانه ی جمهوری اسلامی شامل حال آنها نمیشود وحتی سزاوار این بیرحمیها و نادیده گرفتنها هستند،چگونه ممکن است  حکومتی که خود دم از آزادی و برابری میزند جنایتی را که خود مسبب اصلی آن است و آماری نزدیک به ۵۰۰ نفر را به ویروس کشنده ی ایدز مبتلا کرده است نمیپذیرد و حتی اناها را تهدید به سرکوب در صورت اعتراض میکند و حتی در عملی وقیحانه این مردم شریف را متهم به بی بندوباری و آلودگی از قبل میکنند و خود را در این بین بی تقصیر میدانند.
معنی جنایت و نسل کسی این نیست که عده ای را به رگبار ببندی ،عدام کنی،زنده بگور کنی ویا……چه بسا چنین مرگهایی خیلی راحت تر از این است که ذره ذره در مقابل دیدگان هم آب شوی و از جامعه نیز طرد شده و مجبور باشی همانند یک زندانی در مکانی مشخص به انتظار روز مرگت باشی.
لذا بنده به نمایندگی از سازمان یاری کورد یارسان و همچنین اتحاد انقلابیون کوردستان از تمام مردم،احزاب سیاسی،گروههای مدافع حقوق بشری و نیز جامعه ی بین الملل تقاضامندم در مقابل این جنایت جمهوری اسلامی سکوت نکنند و در دادگاهی بین المللی خواستار پیگیری حقوق آنان باشند.

منوچهر پیرمرادی عضو رهبری اتحاد انقلابیون کوردستان و سازمان یارسان اتحاد انقلابیون کوردستان یاری کورد .5/10/2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here