موقعیت استان کوردنشین کرمانشاه در مواجهه با خطرات تندروهای اسلامی

0
83
حادثه تروریستی اسلامیون تندرو به مجلس و مقبره خمینی وهمچنین شناسایی عوامل آن که نتیجه به نمایش در آمدن ماهیت واقعی اسلام  و اسلام گرایان است، میتواند به صدا در آمدن زنگ خطری باشد برای ساکنان کردستان روژهلات و مخصوصا” استان کرمانشاه که دارای موقعیت حساس تری به نسبت دیگر استانها در بین استانهای کوردنشین به علت موجودیت تنوع  دینی در سه شاخه اسلام شیعی و اسلام سنی و مردم کورد  یارستانی که باورشان خلاف باوراسلامیست در این منطقه است که در این خصوص ضمینه تنش از زاویه مسائل دینی ومذهبی به مراتب بیش از سایر نقاط در بین شهرها واستانهای کردستان در آن به چشم میخورد که هدف از بیان این موضوع دامن زدن به این اختلافات نیست بلکه  روی سخن با آن دست از جوانان معترض واطلاع رسانی به مردم ساکن این استان در مقابله با خطرات احتمالی ناشی از افراط گرایی دینی و یا پیوستن به گروههای اسلامی تندرو ازهردونوع ، برای جامع عمل پوشاندن به خواسته های خود میباشد.

گرچه ما در گذشته در زمان جنگ هشت ساله شاهد بودیم که بسیاری ازجوانان استانهای کوردنشین وکرمانشاه به دام مزدوران داعش شیعی که با نابخردی و زور بر ملت تحمیل شده بود افتادند وعده ای دیگر برای دفاع از جان وناموسشان در مقابل دشمن در آن زمان در قالب گروههای بسیجی و سپاهی درآمدند و پلاکاردهای شهادت را بر گردنشان آویختند که حاصل آن شهادت انبوهی از جوانان و یا مفقودالاثر شدن وجانباز و اسیر شدن آنها بود اما در ادامه ودر سالهای پس از جنگ ما شاهد بودیم که هر قدر که میگذشت روز به روز بر نادیده انگاشتن آنها وحق وحقوق آنها  از جانب حکومت اسلامی شیعه افزوده شد و تا کنون نیز ادامه یافته است که همین عوامل موجب پیدایش اعتراضات مردمی به اشکال گوناگون تا به امروز انجامیده است ودر ادامه با توجه به پیدایش گروه داعش و اسلامیون تندرو در کشورهای همجوار موجب آن شد که دامنه تبلیغات آن به مناطق کوردنشین روژهلات واستانهای کوردنشین کشیده شود و با توجه به فشارها وظلم ها  وهمچنین تحریکات مذهبی مردم در منطقه از جانب حاکمیت اسلامی ایران موجب گردیده تا عده ای ازاسلامیون سنی معترض منطقه در سالهای گذشته گرایشات تند مذهبی خود را به معرض تماشا در آورند وبه دام گروههای سلفی وضد بشردوست منطقه بیفتند ونماد تازه ای را در مقابل زوروستم وفشارهای داعش شیعی به نمایش درآورند ومقابله به مثل نمایند که طی روزهای گذشته شاهد اقدامات آنها بودیم که به نوبه خود بیان گر ماهیت واقعی اسلام از هردو نوع میباشد و باید عرض شود که مسئولیت شکل گرفتن گروههای افراطی مذهبی که بشدت ضدشیعه هستند دولت و حاکمیت ایران میباشد که باعث پیدایش این موضوع شده است زیرا سلفی گری به عنوان یک جریان منسجم در روژهلات دارای سابقه تاریخی چندان طولانی نبوده و تحت تاثیر شرایط خاص بوجود آمده و دردهه های اخیر شکل گرفته است که رشد این جریان نیز متاثر ازحمایت های عوامل داخلی و خارجی بوده است وبا این وصف ما شاهد شکل گیری دوجریان داعشی شیعی وسنی هستیم که هردو از یک ایدئولوژی یعنی اسلام پیروی میکنند که قرار گرفتن در بین آنها میتواند به صدا در آمدن زنگ خطری برای این مناطق ومخصوصا” استان کرمانشاه که تنوع دینی درآن است باشد وآتش دشمنی آنها میتواند بر دیگر جریانات دینی نیز تأثیر گذارده و موجب دامن زدن به جنگهای دینی گردد که این اتفاق با وجود تنوع دینی در روژهلات بسیار ناخوش آیند خواهد بود.

واما مطالب عنوان شده در بالا حاوی این پیام برای ملت شریف کورد بخش روژهلات است  که ضمن تأکید برهوشیاری ملت عزیزوجوانان کوردستان روژهلات  بریکایک ما واجب است که روحیه خود را در مقابل دشمنان ملت کورد تقویت نموده وبا اتحاد وهمبستگی در مقابل هردو جریان داعشی ایستادگی نماییم وبا آگاهی وهوشیاری درمقابل توطئه دشمنان که خواست آن را دارند که با مطرح کردن مسائل دینی  جوانان ما را دام خود گرفتار نمایند و موجب تفرقه فکنی گردند و مانع همبستگی و وحدت ملت کورد برای رهایی و آزادی گردند مقابله نموده وبر یکایک ما ملت کورد واجب است که با وحدت واتحاد وهمدلی در راستای ساخت کیانی کوردی یعنی تشکیل کوردستان بزرگ دستانمان  را در دستان یکدیگر گره داده ونگذاریم هیچ حرکت وجریانی مانع رسیدن ما به خواسته هایمان گردد و در این راستا گام برداریم.

زنده باد کورد زنده باد کوردستان

سازمان یاری کورد ٩.٦.٢٠١٧

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here