توجه روحانی به یارسانیان از کجا نشئت میگیرد؟

0
111

 

توجه روحانی به یارسانیان از کجا نشئت میگیرد؟

ثمره انقلاب اسلامى اينگونه است كه پس ازگذرسی و هشت سال شاهد بازيگرانى باشیم كه هر چيزى را دكان خود كنند؛ دكان قدرت، دكان ثروت، دكان شهرت و دكان رياست ودر این مدت برای رسیدن به اهدافشان از هیچ چیز حتی جان انسانهای بی گناه دریغ نورزیده وبعضا” تاکتیک شان را در شرایط مختلف تغییر داده وبا بازیچه قرار دادن ملت وبه اصطلاح درک انها، تنها به دنبال رسیدن به خواسته های خود باشند.

دربهبه انتخابات طی مدت گذشته شاهد تحرکات بیشتر از جانب به اصطلاح نمایندگان ملت ایران بوده ایم که به اشکال مختلف سعی بر آن دارند که خود را نماینده واقعی ملت جلوه دهند در حالی که هریک کارنامه شومی را درپرونده خود ونظام جمهوری اسلامی به جای گذاشته اند،واما یکی ازاین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درجریان فعالیت های تبلیغاتی خود خواست آن را دارد که از نام یارسان و اهل حق وپشتیبانی میلیونی آنها بهره ببرد، لازم به ذکراست که شخصیت های تأثیرگذاری در جامعه یارسان داخل ایران در این عرصه اقدام به مشارکت وهمکاری نموده اندکه سرمایه های نمادین بخش عمده ای از جامعه یارسان هستند، اماباید به استحضار کاندیداها برسانیم که هرگونه سوءاستفاده ابزاری و فردی از نام و هویت آیین سلطان سحاک  میتواند آثاروعواقب مخرب فراوانی را متوجه اینگونه حرکتها نماید.

پس از گذر سالها ملت کورد و یارسان از یاد نبرده که جریانی که با جعل عنوان امورمملکت را در دست گرفت، چگونه قطارزندگانی بسیاری را با اعدام و تیرباردر همان سال های نخست از مسیر انسانیت وبرابری از ریل خارج نمود و چه اندوه و خسارات گسترده ای را بر ملت ایران و کوردها و یارسانیان تحمیل نمود که یکایک کاندیداهای کنونی عاملا” اصلی این کشتارهاهستند که امروزه باچهره گرگ در لباس میش درمیان جامعه جولان میدهند و خود را نماینده وحامی مردم واقلیت ها و حقوق بشر ودموکراسی میدانند.

بلی عزیزان همان گونه که اگاه هستید مدتی پیش جناب روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی برای بیان شعارهای بی عمل خویش به ستاد تبلیغاتی خود به استان کرماشان سفر نمودند ودر طی سفر ایشان ما شاهد رخ داد های متنوعی بودیم که هریک به نوبه خود قابل توجه وجای تامل دارد که یکی از مهم ترین این رخ دادها که در لای خبرهای فروان انتخاباتی برعده ای مخفی وبرای عده ای مورد توجه قرار گرفت توجه جناب روحانی به جامعه یارسان که در ایران ان را بعنوان اهل حق میشناسند وبه زبان آوردن نام این ایین کوردی پس از گذر سی وهشت سال ازعمر انقلاب ایران بودکه بسی جای تفکر دارد که چه عواملی مسبب توجه ایشان به این گروه شده است ؟

بدون استثنا من نیز با شما هم عقیده هستم که تنها نیاز و خواست وی که منجر به توجه به جامعه یارسان شده انگشت های استامپ خورده و شناسنامه های مهر شده در انتخابات و جمع آوری آرای لازم ومشارکت مردمی وکسب  قدرت و پیروزی وی در انتخابات است که این موضوع نظر ایشان را به جوامعی که حقوق انها پایمال شده وبه حاشیه رانده شده است، جلب نموده است ومیتوان گفت که ایشان ونظام به خوبی شاهد تحرکات چند ساله اخیر جامعه یارسان در راستای ایجاد همبستگی و اتحاد در بین ملت کورد بوده اند زیرا در سالهای اخیر ملت کورد با درایت وبصورت آشکار خواسته های خود را مطرح نموده است، واما توجه ایشان تنها به این امر محدود نمیشود وما باید به درستی در این باره قضاوت نماییم که این اتفاق حاصل دست رنج و زحمات بی دریغ فعالین یارسانی واحزاب در داخل و خارج ایران در غالب سازمانی یا فردی بوده و تاثیر به سزایی را از خود برجای نهاده است که در این میان میتوان به زحمات و فعالیت ونقش هوداران سازمان یاریکورد نیزاشاره داشت که همگی دست در دست هم داده تا شرایط کنونی بدین شکل رقم بخورد وباری دیگر نظام اسلامی احساس خطر نموده وموجب آن شده است که سران نظام برای نفوذ نمودن به این اتحاد ملی در بین کوردها تحرکاتی را از خود نشان داده تا باری دیگرمانعی سد راه همبستگی و اتحاد این ملت ایجاد نمایند ونظر آنها را به خود جلب نمایند و در این راستا شروع به فعالیت نموده اند که به حق میتوان گفت که بیاناتشان تنها شعارهای تبلیغاتی بیش نیست و در عمل اهداف دیگری در بالا دست ها در جریان است .

هادی فرضی

hadi farzi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here