چشمه مقدس غسلان وچشمه مقدس هانی تا

0
301

چشمه مقدس  غسلان وچشمه مقدس  هانی تا

چشمه مقدس غسلان توسط بابایادگار کنده شده و مردم یارستان هنگام زیارت از این آب به عنوان شفا و تبرک با خود می برند.کلامی در خصوص این چشمه:
هر کس عالمن دفترش وندن
 یادگار و موجز غسلانش کندن
غسلان یعنی کان کان یعنی مکان مکان جاگه سر پیر و پادشان
چشمه  مقدس هانی تا توسط حضرت شاه ابراهیم به عنوان جفت غسلان کنده شده
و مردم یارستان هنگام زیارت از این آب به عنوان شفا و تبرک با خود می برند
کلامی در خصوص این چشمه:
دست نریز وسویره ذات سما
 پی جفت غسلان کندن هانی تا
**** ****
چی غسـلان نوشایم شربتــو تشار
 شربت ها شفان پی گـردین آزار
هم چی هانی تا ور گــردتمان آو
 آمیژن ای دو هن چه یه ســراو
هــرکه نی دو شاه بوانی شکــدار
 آو غســلانی پریش مـو و ژار
آو هانی تاش مکـــرو فتار
 صــوای نه باقی نوینــو روی یار
می فرماید:از چشمه های مقدس غسلان و تشار شربت میل جان نمودیم که این شربت انسانها را از ناخالصی نجات میدهد، و همچنین از هانیتا آب برداشتیم زیرا آب این دو از یکجا سرچشمه میگیرد، هر کسی از این دو شاه(شاه ابراهیم و بابایادگار ) شکی به دل را بدهد این شربت غسلانی برای او مانند زهر مار خواهد شد، و آب هانیتا اورا نابود خواهد کرد و هیچ موقع در دنیابی باقی به حضور سلطان سهاک نخواهد رسید.

اول آخر یار

یاری کورد

anita o gaslan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here