پەیوەندیەکانی هۆزی چۆڵمەکی لە کوردستانی باشوور

0
110
 
پەیوەندی و سەردان نێوان چۆڵمەکی و تاڵەبانی و کاکەیی و داوێ و گۆمەیی و زەند لە قەزای داقوق و زەنگەنە و شوان و هەمەوەند و جباری و بەرزنجی و قەرەحەسەن و جاف و لەک و قەڵاسێوکە و شێخ بزێنی لە قەزای چەمچەماڵ و عەشیرەت جبور و ئەلعوبێد لە قەزای حەویجە و هۆزی خۆشناو و میراو دەلی و نورەدینی لە دەڤەری بتوێن و پشدەر ئەگەڕێتەوە بۆ ئەم کەسایەتیە مەزن و ناودارانە لە هۆزی چۆڵمەکی.

 ۱- خلیفە حمەخان قادر سڵێمان(حمەخان قالەسەرڕەش) ۲- مجید شانشینی ۳- محمود بەگ اسماعیل کرواڵی ٤-حسێن عزیز کرواڵی ٥- حسن عزیز کەرواڵی ٦- هەیاس عزیز کرواڵی ۷- کریم حەنە(کریم اسماعیل کرواڵی) ۸- ولی علی بەگ(ولی شاناز) ۹- عبدل عزیز فتاح(مام عجول) ۱۰- شوکر دەروێش کاکەڕەش رشید کوێخا نادر(شوکر جەیران)

 ۱۱- ولی هەمه(ولی علائاتی) ۱۲-نجم الدین عزیز محمد اسماعیل (نجم الدین زبە) ۱۳- بابا محمد اسماعیل ۱٤- حمە ساڵەح نەجمەدین زبە ۱٥- عزیز نجم الدین زبە عزیز محمد ۱٦- شریف عزیز محمد اسماعیل ۱۷- جلال عبدۆ ۱۸- جبار عبدۆ .۱۹-حمەحسن(محمد حسن امین) ۲۰- جبار حمەحەسەن

 ۲۱- حمەعزیز مارف امین (مارفەگێتە)(مارف ماین ڕەش) ۲۲- حمەعلی شاناز ۲۳- عبداللە یاروەلی ۲٤- مجید حمەڕەزا ۲٥- شەهید جوامێر حمەعلی شاناز ۲٦- کامیل شریف حمەعلی شاناز ۲۷- حمەعلی گولی ۲۸- کاکە حمەی عەزەناڵبەن(محمد عزیز) ۲۹- کاکەبرای عەزەناڵبەن(احمد عزیز) ۳۰-  فتاح محمود مەلاک.

 ۳۱- محمد محمود مەلاک ۳۲- ئەمین سوڵتان(امین حمد خدر رەزا) ۳۳- حسین عبدۆ ۳٤- احمد فاتی ۳٥- حمد خلە ڕەزا ۳٦- کریم مام بابا ۳۷- غریب مام بابا ۳۸- حسن احمد فاتی ۳۹- ڕەمەزان احمد فاتی ٤۰- علی خەلیفەحمەخان قادر

 ٤۱- محمدامین خەلیفەحمەخان قادر(خلیفە حەمۆمین) ٤۲- کوێخا ڕەحیم امین جادر ٤۳- محمد امین حمەشاوان ٤٤- حاجی مجید حمەشاوان ٤٥- محمد چایچی(محمد امین جادر) ٤٦- ڕەشید حمەعزیز مارف ٤۷- حاجی شریف حمەشاوان ٤۸- جلال ئەمین جادر ٤۹- حسین حمەمراد ٥۰- محی الدین فتاح گوڕنە

 ٥۱- حاجی علی حەمەد ٥۲- حاجی کریم حەمەد ٥۳- جهاد حسین کرواڵی  ٥٤- دەروێش نەجم امین جادر ٥٥- فرج رشید نادر ٥٦- ڕەمەزان عزیز سڵێمان ٥۷- حاجی محی الدین عزیز سڵێمان ٥۸- حاجی حمید عزیز سڵێمان ٥۹- سابیر عزیز سڵێمان٦۰- حاجی سەعید عزیز سڵێمان.

 

 ٦۱- حمەساڵح محمود سڵێمان ٦۲- حاجی واحد محمود سڵێمان ٦۳- حسن دەروێش علی سڵێمان ٦٤- محمد دەروێش علی  سڵێمان.٥٦- محمد احمد لەیلانی ٦٦- حاجی نجم شریف قەرەنی(حسین ئیسلام) ٦۷- سدیق محمود سڵێمان ٦۸-  محمد امین محمد مولود(حەمۆمین حمەبزیل) ٦۹- ڕحیم وەلی شاناز ۷۰- حمەساڵح شفیق نعمان.

 ۷۱- حاجی محمد محمود سڵێمان ۷۲- ملا محمد احمد ئاڵتون (ملا محمد بچوک) ۷۳-کوێخا حمەشریف محمد امین هەڕاوە ۷٤- حمەرحیم محمدامین خەلیفە محمود ۷٥- حاجی ڕەسوڵ ڕحیم نازە ۷٦- ملا سالەح حمەحەلە ۷۷- حمەشریف کریم سەلیم ۷۸- لەتیف کریم سەلیم ۷۹- فەیزوڵا کریم سەلیم ٨۰ – ئەمین کریم سەلیم.

 ۸۱- حمەگوڵ کریم سەلیم ۸۲- حمەلاو حسێن ڕەسوڵ جاناغ ۸۳- کرم سعید ڕەسوڵ جاناغ ۸٤- سابر دەلاک (سابر کریم سعید رسوڵ جاناغ) ۸٥- ڕەحیم باپیر مولود ۸٦- عبدل مجید حمەڕەزا ۸۷- رشید مجید حمەڕەزا ۸۸- خورشید مجید حمەڕزا.٨۹- حمەڕزا رشید جاناغ. ۹۰- ملا محمد گەورە (حاجی ملا)

 ۹۱- حاجی شریف کوێخا خسرەو(تەکیە)  ۹۲- فقێ سابیر حمەعلی گولی(عبداللەغانم) ۹۳- عبدالرحیم حسێن قادر(بیچک حسێن قالەسەرڕەش) ۹٤- حسن قادر سڵێمان (قالەسەرڕەش) ۹٥- مجید خورشید شریف امین ۹٦- حمەسعید دەروێش کاکەڕەش رشید نادر ۹۷- حاجی رشید خیات ۹۸- احمد رشید نادر(ئەحمەدە)  ۹۹- فتاح رشید نادر(فەتاحە) ۱۰۰- حمەڕشید دەروێش کاکەڕەش رشید نادر.

 ۱۰۱- محمد فتاح گوڕنە(حەمە زەرد) ۱۰۲- عبداللە کریم سلیم(عەبەی کریمە) ۱۰۳- امین مارف امین (مارفەگێتە) ۱۰٤ حمەعلی مارف امین (مارفەگێتە) ۱۰٥- حسێن حسن امین مولود.۱۰٦- جبار خەلیفەحمەخان قادر ۱۰۷ وەهاب خەلیفەحمەخان قادر ۱۰۸- خەلیفە عوسمان خەلیفە حمەخان قادر ۱۰۹- شریف فتاح گوڕنە ۱۱۰- گوڵشار ملا مارف مستەفا.

 ۱۱۱-  فتحی احمد فتاح ۱۱۲- فتاحی احمد فتاح ۱۱۳- حمەسعید کریم حسێن ملازادە ۱۱٤- محی الدین عزیز فتاح ۱۱٥- دەروێش عزیز فتاح ۱۱٦- محمد عزیز فتاح .۱۱۷- رحیم علی شاناز ۱۱۸- شکر عبدالرحمن میران ۱۱۹-حمەسالح عبدالرحمن میران ۱۲۰- حمەخان سدیق محمد.

 ۱۲۱- مولود سدیق محمد ۱۲۲- قادر محمد علی ئاغا ۱۲۳- ابراهیم وەیسی ئاغا ۱۲٤- احمد محمود سڵێمان ۱۲٥- جوامێر عزیز سڵێمان ۱۲٦- کریم ڕحیم باپیر مولود ۱۲۷- محمد ڕحیم باپیر مولود ۱۲۸- حسن حمەعلی شاناز ۱۲۹- سعید حمەعلی شاناز  ۱۳۰-  علی ولی شاناز

 ۱۳۱- هەیاس احمد ڕجب ۱۳۲- فتاح اسماعیل کرواڵی.۱۳۳- حسن ڕۆستەم دەروێش (سیامەنسور) ۱۳٤- مەحسوم ڕۆستەم دەروێش(سیامنسور) ۱۳٥- حمید امین دەروێش(سیامنسور) ۱۳٦- عومەرە چەتەی امین دەروێش(سیامنسور) ۱۳۷- ڕەشید نەعمان ملا محمود ۱۳۸- شفیق نەعمان ملا محمود ۱۳۹- تۆفیق نەعمان ملا محمود ۱٤۰- حمە نوری تۆفیق نەعمان(سلێمانی).

 ۱٤۱- ڕحیم خورشید ولی(ڕەحیم خورشە) ۱٤۲- محمد خورشید ولی ۱٤۳- سەفەر احمد هەمین ۱٤٤- حمەخورشید ئامینە ۱٤٥- قالە هەمین ۱٤٦- حاجی احمد حەمەنەنە(حاجی ئەحمەدە) ۱٤۷- ڕحیم حمە نەنە ۱٤۸- محمد علی ملامحمود ۱٤۹- حمەغریب محمد زینەت ۱٥۰- محمود جاناغ.

۱٥۱- علی هۆمەر شاوان(شۆراوە) ۱٥۲- محمد احمد فەرخە ۱٥۳- ڕشید حیدەر کاکلی ۱٥٤- فتاح احمد هەمین(تەکیە) ۱٥٥- حسن حسێن هەڕاوە ۱٥٦- خەلیفە محمود احمد تاقانە ۱٥۷- حاجی سعید احمد حمزە(سعید گوڵناز) ۱٥۸- محمد حسێن احمد ملازادە ۱٥۹- امین مستەفا حەسەن ملازادە(سلێمانی) ۱٦۰- حسن مستەفا حسن ملازادە

 ۱٦۱- ملا ڕشید محمدامین خلیفە محمود ۱٦۲- حمەکریم محمدامین خلیفە محمود ۱٦۳- فغرالدین محمدامین خلیفە محمود ۱٦٤- عزیز محمد امین خلیفە محمود ۱٦٥- عارف محمدامین خلیفە محمود ۱٦٦- ملاعلی محمد امین خلیفە محمود ۱٦۷- عمر محمدامین خەلیفە محمود .۱٦۸- محمد احمد قەمەر ۱٦۹- تاهر محمد رسوڵ هەڕاوە ۱۷۰- سابیر لەکا

ناوی هۆزی چۆڵمەکی ئەگەڕێتەوە بۆ گوندی چۆڵمەک کە 25 کیلۆمەتر لە چەمچەماڵەوە دوور

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here