چرا‌‌ باید‌ مردم‌‌ مظلوم‌ کورد و کرمانشاه‌‌ خسارت اشتباهات مسئولان جمهوری اسلامی ایران را بپردازند؟ +ویدیو

0
113
 یاری کورد کرمانشاە با عرض ‌سلام‌ و‌ ادب‌ خدمت تمامی کورد  زبانان عزیز و همچنین تمامی  روشنفکران  و فعالا عرصه  محیط  زیست و طبیعت  ‌.

 به‌اطلاع‌ شما‌ میرسانم‌ که ‌دولت ایران ‌به‌علت ‌خسارات‌‌ آب ‌شور ‌س د‌گتوندبر روی ‌زمینهای ‌کشاورزی ‌خوزستان ‌و‌ خشکی‌‌‌‌ دشت‌ عباس ‌و ‌وجود‌ ریزگردهای‌ دشت‌عباس‌،تصمیم‌ گرفته  است ‌ک ه‌آب ‌سامانه‌ گرمسیری  رودخانه  سیروان کرمانشاه ‌را‌ به‌دشت‌عباس اهواز ‌انتقال‌ دهد.‌ک ه‌خسارات ‌وارد ه‌را‌ جبران ‌و ‌رضایت‌ مردم‌ خوزستان‌ را‌ بدست‌ اورد،،اما‌ پرسشی  که بسیار مهم است چرا‌‌ باید‌ مردم‌‌ مظلوم‌ کورد کرمانشاه‌‌ خسارت اشتباهات مسئولان جمهوری اسلامی ایران را بپردازند؟

مسئلە بسیار ساده است:زیرا کرمانشاە کلان شهر است و طبیعتا” باید امکانات متعارف حداقلی را نسبت به سایر استانها  میداشت، ما به خوبی میدانیم که بیش از 50% کل ذخایر آبی ایران در رشت ەکوههای زاگروس نهفته است، اما با این وجود کرمانشاە و ایلام آب کافی برای کشاورزی ندارند،  حال بحث ذخایر نفت و گاز کە جای خود دارد !! به هرشکل  کە مسئلە را نگاە کنیم، خواهیم دید کە موضوع  بسیار مهم تر و بزرگتری در پشت پرده طرح انتقال آب سیروان است، ومسئلە حق 45% ایلام و 55% کرمانشاە بخشی از سیاست دولت مرکزی است، که در این باره میتوان به سیاست ایجاد یک جدل غیرضروری بین استان های کورد نشین و کشاورزان این استانها اشاره کرد.

بدینوسیله به اطلاع تمامی فعالین مدنی میرسانیم که برای جلوگیری از سیاست های تفرقه فکنانه رژیم ایران در استانهای کورد نشین ساکت نمانند و از طریق اعضا و اطلاع رسانی عمومی مردم منطقه را نسبت به تاراج بردن ذخایر ارضیشان که حق طبیعی آنهاست و موضوع سهمیه بندی آب در بین استانها و شهرها  که به موجب آن عده ای را خشنود و عده ای را عصبانی مینماید و موجب تفرقه و جدل بر سر مسئله آب میشود آگاه سازند تا با متحد شدن و مشارکت عمومی در قالب کمپین نه به انتقال آب یکدل و یک صدا در پاسخ به سیاست های پلید رژیم آخوندی ایستادگی و حق خود را مطالبه نمایند

تهیە کنندە م.س.از کرمانشاە

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here