نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومت اسلامی، مراجع تقلید در یکطرف و در طرف دیگر اقلیتهای دینی یارسان و بهایی+ویدیو

0
86
حکومت جمهوری اسلامی ایران از زمان تشکیل پایه های سیاسی خود بر روی زیربنای اسلام و احکام اسلامی، مبارزه علنی خود را با اقلیتهای دینی را آغاز نمود. اقلیتهای که در سرزمین آب و آجادیشان سالیان سال حقوحقوق و حقوقشان لگدمال شده است امروز شاهد بیحرمتی بیشتری از طرف دولتمردان و دینداران به این اقلیتهای دینی شدهایم و تا به امروز پرده احتیاط و تقیه را دریدند و شروع به تخریب شخصیتی و آیینی این اقلیتهای دینی کردهاند.

شاید بیشتر دوستان به سایت مراجع تقلید مراجع نمودهاند و دیدگاه آنان را در رابطه با یارسان و همچنین بهاییها خوانده باشند و از اینکه آنان را کافر و مشرک خوانده شده بیتفاوت گذر کردند یا شاید برای آنها تکراری شده باشد، اما در پشت این پردها بوی سیاستهای کثیفی از طرف مراجعه تقلید مرا به این واداشت تا تماسی با دفتر یکی از این مراجع تقلید (مکارم شیرازی) داشته باشم و سؤالاتی در رابطه اقلیت دینی یارسان، به عنوان یک دانشجو محقق مسلمان، از دفتر مکارم شیرازی بپرسم و از اهداف، برنامه ها و همچنین دیدگاه انتشار نیافته آنان در رابطه با اقلیت دینی یارسان و بهایی، مطلع شوم!

مطالب بسیار جالبی دستم گرفت که در هیچ کجا به آنها اشاره نشده بود:

بحث از یکسان بودن درجه کفر و شرک یارسانیان و بهاییان در جامع اسلامی از دیدگاه دفتر مکارم شیرازی

بحث از برنامههای ساختاریافته از طرف حکومت اسلامی ایران برای گرفتن تمامی امکانات رفاهی و حیاتی (کار، فرهنگی و…) برای محدود کردن پیروان یارسان که چارهای جز به جذب به اسلام نداشته باشند.

بحث از نداشتن حق و حقوق شهروندی یک اقلیت دینی که در یک حکومت اسلامی (گشتن در پارک و معابرعمومی و…)

بحث از حق نداشتن مسلمانان برای ارتباط، دادوستد، ازدواج و حتی گرفتن پول دستی از پیروان یارسان به خاطر باوری غیر اسلامی و منحرفی که دارند.

بحث از طهارت برای یک مسلمان وقتیکه دست در دست یک یارسانی قرار میدهد و یا در تماس باهم قرار بگیرند.

در آخر بابت کیفیت نامطلوب فایل صوتی، خیلی پوزش میجوام و امیدوارم جامعه یارسان به خود بیایند و متوجه این بحران بزرگ بشوند و به خود بیایند و سری که سالیان است در برف فروبرده اند، بیرون

بیاورند و فریاد دادخواهی سر بزنند و منتظر این نباشند که زمان و حکومت اسلامی برایمان تصمیم بگیرند.

سیروس سنجابی

10/3/2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here