(پیام تبریک یاری کورد بە مناسبت پنجمین کنگرە حزب حیات آزاد کردستان(پەژاک

0
231
)رفقای گرامی رهبری حزب  حیات آزاد کردستان (پژاک 
به‌مناسبتِ پنجمین کنگره حزب حیات آزاد کردستان ، متهور و قهرمانِ شما که مدافع راستین حقوق ملت کورد است، و نیز از همان آغاز حیاتش قهرمانانه برای آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری مبارزه کرده است، سلام برادرانه و تبریک‌های خود را تقدیم می‌داریم.
سازمان یاری کورد، به‌ طور هم‌زمان، مقاومت شجاعانه فداکاری‌های بزرگ مبارزانِ شما و تمام ملت کرد در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت تئوکراتیک در ایران و همچنین مبارزه‌تان در یافتن جایگزینی برای رژیم حاکم و به‌منظور استقرار دولتی دموکراتیک را تحسین می‌کند و همچنین انتصاب شایسته « سیامند معینی» و «زیلان وژین» به عنوان ریاست مشترک پژاک را تبریک میگوییم ،انتخاب کاک سیامند معینی بە عنوان ریاست مشترک پژاک مینتواند نقطە تعغییری باشد در میان پژاک و دیگر احزاب کردستان روژهلات . کاک سیامند معینی فردی خوشنام است و کارنامەای پاک دارد در میان مردم کورد و جایگاە خانوادەی ایشان در میان مبارزین ملت کورد مثل پدر قهرمان ایشان زندە یاد سلیمان معینی و دیگر اعضای خانوادەاش از جملە خانەی معینی و گذشتەی خود ایشان در میان مبارزین کوملە میتواند کمک بزرگی باشد بە اتحاد بین مبارزین کورد و احزاب کردستانی در روژهلات کردستان و دیگر بخش های میهنمان.,
ما به عنوان یک سازمان یارسانی برای پیشبرد مبارزەی حق طلبانەی ملت کرد و کردستانی آباد و آزاد بدون هر گونە ستم ملی و مذهبی در کنار مردم کورد ایستاده و آرزوی ما اتحاد بین احزاب و جنبیش رهائی بخش کردستان است از این رو همبستگی خود با مبارزات شما و دیگر احزاب کردستانی برای صلح ، آزادی و پیشرفت ملی و دموکراتیک را اعلام می‌داریم
 جاودان و گرامی باد یاد شهدای کردستان
زنده‌باد مبارزهٔ حق طلبانەی ملت کورد متحد با هم
ما در این مبارزه پیروز خواهیم شد
“کمیته مرکزی سازمان یاری کورد
2016/10/24

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here