پیام معاون سازمان یاری کورد

0
193

اینجانب مجتبی فرضی به عنوان نفر دوم سازمان یاری کورد
درود فراوان دارم برای  شما هم ميهنان دور از ميهن و با درود به روان تابناک تمامی جان باختگان راه استقلال، آزادی و دموکراسی کوردستان

ضمن پيشکش شادباش بمناسبت دومین کنگره سازمان یاری کورد که برگزار گردید.آرزو دارم که نهال همبستگی ملی در درون و برون کوردستان رويش خود را آغاز کند

تا ستم و خودکامگی هست ، استقامت و مبارزه هم هست . آنچه نياز است تجربه ازچند صد سال  مبارزه ملت کوردستان برای رسيدن به آزادی و مردم سالاری است ، شکست همواره در « من » و « تو » بوده است و پیروزی در «ما» است .شاید ظاهرا رژیم جمهوری اسلامی در سیاست های سرکوب علیه کوردها و یارسانیان خود را تا حدی موفق میبیند، که تجارب سرکوب خود را به کشورهای دیگر نظیر ترکیه و سوریه صادر میکند. اما تجربه ها در دنیا نشان داده است، که مردم اگر نه برای عدالت و آزادی بلکه علیه استبداد و بی عدالتی برمیخیزند و اگر بر خیزند دیگر فرصتی برای حامیان استبداد نخواهد بود. فرصت ها همچون ابر های آسمان در حال رفتن هستند و دیگر باز نمیگردند. تنها در یک جامعه فارغ از استبداد میتوان به امکان شکوفایی دموکراسی دست یافت بنابراین با توجه به تجربه اخیرکوردستان باشور پیروزی بر استبداد حاکم به مفهوم یک پیروزی قطعی برای دموکراسی نیست، بلکه این تنها یک شرط ضروری برای فراهم آوردن امکانات آن است . برپایی و پایداری دموکراسی پروسه ای است که با مشارکت نزدیک همه نیروی هایی ترقی خواه امکان پذیر است. اینجانب به عنوان عضو حقیری از سازمان ،حاضر به هرگونه فدارکاری برای ملت کورد و فرهنگ یارسانی هستم .

 

در آرزوی کوردستانی آزاد و آباد و به دور از بند و زندان و اشغالگری
مجتبی فرضی
04/08/2016 ( 12 گهلاوێژ2716 کوردی)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here