فراخوان سید فرهاد حیدری رهبر سازمان یاری کورد بە مناسبت کنگرەی ٢ یاری کورد

0
174

تحولات سیاسی و شرایط منطقه از هر زمانی حساس تر است. دولتمردان سنی و شیعه منطقه، برای پیروزی بر دیگری به مسلح کردن و تقویت مالی گروههای مختلف اقدام نموده اند.این دولتمردان برای رسیدن به اهدافشان از هیچ عملی ابا ندارند و مزدوران آنها برای خوشخدمتی به اربابان از هیچ جنایتی رویگردان نیستند. نمونه این خوشخدمتیها، سرنوشت خواهران برادران ایزدی و کاکه ای در کوردستان است که بدون دفاع به نیروهای داعش تحویل داده شدند.

از طرف دیگر حزب دمکرات کوردستان ایران بعد از تقریبآ سه دهه فعالیتهای سیاسی، تهدید به از سر گرفتن عملیات نظامی کرد و این تهدید را به مرحله عمل درآورد. حال درست بودن و یا نبودن و عوامل تآثیرگذار بر چنین تصمیمگیری به اعضآی محترم حزب دمکرات کوردستان ایران بر میگردد. آنچه که بنظر ما میرسد، این عملیات نظامی میتواند تآثیرات بسیار نامناسبی درمنطقه بجای بگذارد و این حرکت را نمیتواند حرکتی سیاسی باهدفی مشخص و مطالعه شده دانست.

یاریکورد هیمشه سعی نموده منعکس کننده خواستهای طبیعی و حقوقی مردم یارسان باشد. از اینرو یاری کورد مصمم است تحولات سیاسی منطقه را در کنگره خود با همراهی و هم فکری شما مردم یارسان مورد بررسی قرار دهد. شاید مهمترین مسئله ای که دراین کنگره باید مورد توجه و بررسی قرارگیرد، انتخاب سیاستی درست باشد که از قربانی شدن مردم یارسان در معاملات سیاسی دیگران جلوگیری نماید.

دیدارشما عزیزان درکنگره یاری کورد مایه سرافرازی ودلگرمی همگی ما خواهد بود.

سیدفرهاد حیدری

6/07/2016

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here