ما کردها هیچ وقت ایرانی،عراقی،ترکی و سوری نبودە و نیستیم

0
144
تصور نمی رود رژیم های این چنین بی فرهنگ،فرومایه،کوردل و جنایت کار در تاریخ چند هزار ساله بشیرت سراغ داشته باشیم .این رژیم ها مظهر سیاهی،ناپاکی،دروغ ،فساد،تقلب و کشتارهستند
و همواره مردم غيور کوردستان ظلم و جور حكام و سلاطين ستمگر زمانه را بر نمي تابيدند و در مقابل آنان قدعلم مي كردند، اين خطه از کوردستان زمين همواره كانون توجه اربابان قدرت بوده اند ومدام مورد تاخت و تاز آنان قرار گرفته است كه مردم بي گناه و بي دفاع را به خاك و خون كشيده ودستگاههاي ظلم و جور آنان چيزي جز خرابي و بدبختي براي اين مناطق کورد نشین به ارمغان نداشته  از این رو باعث شد که مردمان کورد برای رهایی از چنگال ظلم و ستم چهار کشور ایران ، ترکیه ،سوریه و عراق جان خویش را نثار کنند بلکه با قطره خون خویش ذره ای  ازادی را برای فرزندانشان به ارمغان بیاورند تا در فضایی بدونه از تبعیض و ظلم زیر دست فارس ،عرب و ترک  بزرگ و شکوفا شوند به عنوان نمونه میتوان به مبارز بزرگ روژ آوا گریلا ابو لیلا اشاره کرد که به عنوان یک اسوره در دل کورد ها همیشه زنده است . که ایشان تا اخر قطره خون خود برای رهایی کوردستان و فرزندان کوردستان از دست اشغالگران و بیگانگان جنگید که به خوبی این امر مهم در طی نامه ایشان به دخترش مشهود است.
راه ما همچون وظیفه ای است برای دفاع و مبارزه، برای آینده تو وآینده بچه هایی مانند تو
امیدوارم وقتی بزرگ شدی،با گفتن اینکه پدران و پدربزرگا نمان چیزی برای ما انجام ندادند ما را سرزنش نکنی. من برای تو و بچه هایی همچو تو خواهم جنگید.
همه خطرات وریسکهایی که ما با آنها در مبارزاتمان مواجه می شویم برای آینده ای بهتربرای یک زندگی آزاد و امن برای تو و بچه هایی همچو تو در این کشور است
ما با ادامه این انقلاب تا آزادی کشورعزیز مان کوردستان ادامه خواهیم داد
من همیشه بیادت بوده و هستم
اوه محبوبم لیلا، مطمئن باش که چه زنده باشم چه مرده، تو در آینده به پدرت افتخار خواهی کرد
می بوسمت.
اما شهادت ایشان انتهای کار نیست بلکه شروعی دوباره برای تولد ابولیلاها، قاسملوها و…  درسرزمینم است  .در سرزمینی که  سرشار از قهرمان هاست و تا دست یافتن به ازادی و یک پارچه شدن چهار پارچه کوردستان کورد ها هیچ وقت دست از مبارزه بر نمی دارند.
مجتبی فرضی (فریاد که والی )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here