دین من یارسانی است.

0
80

• اگر گرسنه باشی، به تو غذا خواهم داد.
• اگر تشنه باشی، به تو آب خواهم داد.
• اگر سردت باشد، به تو گرما خواهم داد.
• اگر نیازمند باشی، نیازت را برآورده خواهم کرد.
من این کارها را به دلیل اینکه پاداشی بگیرم یا از ترس تنبیه شدن انجام نخواهم داد.
این کارها را انجام میدهم چون میدانم که کار درست همین است.
استاندارد های عقلی من اینگونه درک میکند، حتی اگر تنها کسی باشم که این کارها را انجام میدهد
– نه به حکم دین کسی را سنگسار میکنم.
– نه اسید میپاشم
– نه حکم قتل کسی را که دین جدیدی انتخاب کرده را صادر میکنم.
– نه خودم را منفجر میکنم تا به بهشت بروم.
– نه نصف عمرم را در گریه و زاری و درون هیئت ها می گذرانم.
– نه زنان را کمتر از مردان میدانم
– نه خوشی های دنیا را بر خود حرام میدانم.
– نه دختر ۹ ساله را آماده ازدواج میدانم
– نه او را مجبور میکنم ۳۰ روز ساعتها گرسنگی و تشنگی بکشد. -نه مخالفانم را حرامزاده و نجس میدانم.
و نه…
✔ حالا اگر ۰.۰۰۱% هم بهشت و جهنمی وجود داشته باشد و خدا هم به گفته شما عادل باشد. من ظلمی در حق کسی نکردم که بخواهم در جهنم بسوزم…

دین من:انسانیت،یارسان است.

هادی فرضی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here