کجای دین و تفکر یارسان با دین اسلام همخوانی دارد؟!!!

0
118

چند وقت اخیر در سایت لاند این فو( مرکز اطلاعات خارجی کشور نروژ) مقاله ایی منتشر گردیده مبنی بر اینکه آئین یاری یکی از شاخه های مذهب مسلمانی است و چه بسا منبعث شده از باور اسلام می باشد.برای اینکه این مقوله مهم روشن گردد در قالب این چند سطر کوتاه به صورت مقایسه تطبیقی به روشن نمودن موضوع مبادرت نموده ایم امید است در روشن شدن افکار عمومی و مقامات حقوقی کشور نروژ مثمر ثمر واقع شود.

١-  اصالت و ریشه آئین یارسان با فرهنگ و آداب و رسوم  کوردی و در سرزمین کوردستان  نشو نما یافته است و به زبان کوردی پایه گذاری شده است. در حالیکه باور مسلمانی در صحراهای عربستان و به زبان و فرهنگ عربی شکل گرفته است.

٢-پیروان آئین یاری هیچ اعتقادی به بهشت و دوزخ ندارند بلکه  آنها به تناسخ روح اعتقاد دارند و  بر این باورند اگر کسی بمیرد روح او مجددا زنده می شود و در جسم فردی دیگر به زندگی خود ادامه می دهد. ولی باور مسلمانی بر این عقیده است که بهشت و دوزخ وجود دارد و بعد از مرگ  به مردها وعده 72 حوری(زنان زیبا روی) داده شده و به زنها نیز وعده غلمان(جوانان و نوجوانان زیبا) داده شده است.

٣-پیامبر یارسانها سلطان اسحاق است که مقبر او در اورامانات( بخشی از جغرافیای کوردستان ایران) قرار دارد که یارسانها آن را قبله خود می دانند. در حالیکه پیامبر مسلمانها محمد بن عبدالله است که مقبره اون در عربستان قرار دارد که قبله مسلمانان هم محسوب می شود.

٤-کتاب  مقدس یارسانیها دفتر نامیده می شود که به زبان کوردی لهجه گورانی نوشته شده است، ولی کتاب مقدس مسلمانها قران است و به زبان عربی نوشته شده است.

٥-پیروان دین یاری هیچ وقت نماز نمی خوانند و برای آنها این جور عبادت کردن گناه محسوب می شود ، ولی در باور مسلمانی در روز 5 وعده نماز می خوانند و جزء اصول دین آنها محسوب می گردد.

٦-در باور یارسانیها ریش گذاشتن مغایر عرف و باور آنها قلم داد می شود ولی سبیل گذاشتن یکی از ارکان دین است و آنها به آن احترام می گذارد. در حالیکه در دین اسلام سبیل گذاشتن را نجس به شمار می اورند و ریش زدن را نهی کرده و با آن مخالف هستند.

٧-در باور یارسانی در سال سه روز روزه می گیرند آن هم در ماههای ده و یازده که در آئین یاری به این مراسم طی تشریفات خاص مبادرت می ورزند  در حالیکه در آئین مسلمانی در سال سی روز روزه می گیرند و این مهم در هر فصلی از سال طی گذشت زمان ممکن است اتفاق بیفتد.

٨-در آئین یاری زن و مرد را برابر به حساب می آوردند و به هر مردی اجازه بیشتر از یک زن داده نشده است ولی در باور اسلام اعتقادی به تساوی زن و مرد ندارند و زن نصف مرد شمرده می شود و هر مرد تا 4 زن دائمی می تواند داشته باشد و زن موقت  هم محدودیتی برای آن مقرر نگردیده است.

٩-در آئین یاری خوردن گوشت خوک را مجاز دانسته و آن را مغایر شرع نمی دانند بعلاوه آنها از هیچ نوشیدنی حتی الکل منع نگردیده اند در حالیکه در باور مسلمانی خوردن خوک و نوشیدن الکل را حرام به شمار می آوردند.

علاوه بر انچه که ذکر گردید دلایل بیشمار دیگر هستند که این مهم را ثابت کند که آئین یاری با آئین مسلمانی تقاوت بسیار فاحش دارند. از لاند این فو می پرسیم بر اساس کدام دلیل و مستندات قانونی و حقوقی آئین یاری را بخشی از دین اسلام به حساب آورده است؟

ما پیروان باور یارسان در کوران تاریخ به هر نحوی از انحاء قربانی دست باور  اسلام و مسلمانها بوده ایم به زعم مسلمانها ما کافر ، نجس و شیطان پرست به حساب می ائیم .

اگر به پیشه تاریخی اسلام نگاه کنید با کین شمشیر ، غارت و تجاوز و سربریدن و به کنیزی گرفتن که در حال حاضر شاهد آن هستیم تمام کیشهای دیگر را مورد هجوم و تجاوز قرار داده است و تاب حیات اعتقادی دیگر را ندارد.

دولت جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی تا حالا صدها  نفر از پیروان  یارسانی را به دلیل اینکه به باور خود پایبند بودند به چوبه دار آویزان نموده است و همچنان این بی عدالتی و ظلم به قوت خود باقی است و فاشیستهای مذهبی به ظلمهای بی پایان خود ادامه می دهند.

در پایان از نظر نویسنده دولت نروژ با چسپاندن آئین یاری به باور اسلامی بزرگترین ظلم را در حق پیروان ستمدیده و اسلام زده  یارسانی نموده  است امید دارم دست اندرکاران حقوقی دولت نروژ  در کار خود بازنگری نموده و تحقیق بایسته و شایسته در این خصوص به عمل آوردند  تا حق مطلب  روشن گردد و این باور اسلامی که عصاره آن ترس و وحشت و تجاوزگری است را از پیشنه تاریخی این باور اهورایی  جدا سازد و این احجاف و تاوان بزرگ را به پیروان یاری روا ندارند.

لازم بە ذکر است کە این نامە بە زبان نروژی برای مقامات نروژی فرستادە شدە است.

علی فضلی (کەواڵی (عضو رهبری سازمان یاری کورد   ١٦.١.٢٠١٦

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here