اطلاعیه تشکیل انجمن دفاع از حقوق یارسان در کشور سویس

0
132

در تاریخ 1.1.2016 انجمن دفاع از یارسان موجودیت خود را بر اساس اساسنامه زیر اعلام میکند

انجمن دفاع از حقوق یارسان
مقدمه:جامعه یارسان به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی است که اکثرانها در مناطق کوردنشین ایران بخصوص در غرب کشور و کوردهای اقلیم کوردستان عراق تشکیل میدهند.دارای هیچگونه حقوقی .اجتماعی.فرهنگی.سیاسی و اقتصادی نمی باشند و در محرومیت تمام در این مناطق به سر میبرند.
درطی چند صد سال حکومت حاکمان بخصوص 37 سال حکومت جمهوری اسلامی در ایران به خاطر محرومیت های اجتماعی .فرهنگی.سیاسی و اقتصادی و فشار بر جامعه یارسان جمع زیادی از یارسانیان به ناچار محل سکونت خود را ترک و راهی کشورهای دوموکراسی و انسان دوست شده اند و این انجمن برای دفاع از حقوق جامعه یارسان تشکیل میگردد.
هدف کلی:
انجمن یارسان یک تشکل سکولار دمکراتیک و غیر مذهبی که یکی ازاهداف ان دفاع از حقوق .اجتماعی.فرهنگی و سیاسی پناهیجویان در کشورهای پناهنده پذیر است.
این انجمن همچنین برای ایجاد چنین تشکل هایی در کشورهای دیگر فعالیت میکند و با سازمان ها و نهاد های حقوق بشری و انسان دوست همکاری به عمل می اورد و این جریان را برای پشتیبانی از محرومیت و تبعیضات بر علیه جامعه یارسان اماده میکند.
عضویت در این نهاد کاملا آزادانه و داوطلبانه خواهد بود و با داشتن شرایط زیر از تمام انسانهای ازادی خواه که بر علیه تبعیض و بی حقوقی که به جامعه یارسان از نظر فرهنگی.سیاسی و اجتماعی وارد شده است میتوانند عضو شوند
1-افرادی که سن انها بالای 18 سال باشد
2-حق عضویت به انجمن بپردازند
3-هر عضو در انتخابات انجمن حق رای و حتی میتواند برای رهبری انجمن کاندید شود.
4- هر عضوی وظیفه دارد در راستای اهداف انجمن فعالیت کند.
5-اگر عضو بر خلاف اهداف انجمن فعالیت کند از طرف کمیته رهبری انجمن اخراج خواهد شد.
6-اگر اعضای انجمن استعفا بدهند تقاضای ان به کمیته رهبری انجمن داده و برسی خواهد شد.
7-انجمن برای اعضا هر سال جهت انتخاب کمیته رهبری جلسه تشکیل میدهد.
8-اگر در صورت امکان نداشتن تمام اعضا هر چند عضو در صورتی که تشکیل برای امدن داشته باشد می توانند اعضای نمایندگی به کنفراس سالانه بفرستند.
9-کمیته رهبری از طرف اعضا و هر سال یکبار انتخاب میشود.
10-کمیته رهبری حداقل 3 نفر و حداکثر9 نفر می باشد.
11-مبلغ حق عضویت از طرف کمیته رهبری انتخاب میشوند.
12-کنگره عالیترین ارگان انجمن یارسان می باشد که تغییرات برنامه . اساسنامه و انتخاب کمیته رهبری را به عهده دارد.

منابع مالی -حق عضویت
13-کمک های مالی بدون قید و شرط باشد.
14-انحلال انجمن با رای دو سوم اعضا و در کنگره صورت میگیرد
15-در صورت انحلال تمام دارایی انجمن به نهاد های حقوق بشری منتقل میشود و نهاد مربوط از طرف کمیسیون که کنگره ان را انتخاب میکند تعیین میگردد.

انجمن دفاع از حقوق یارسان سویس

1.1.2016

aks anarm swis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here