رژیم اسلامی درس عدم تبعیض می دهد!

0
94

درپی وقایع تروریستی پاریس که به کشته شدن حدود 140 انسان بیگناه توسط وابستگان به گروه دولت اسلامی (داعش) انجامید، علی خامنه ای رهبر رژیم اسلامی نامه سرگشاده ای خطاب به جوانان کشورهای غربی صادر کرده است که بسرعت از سوی دستگاه های تبلیغاتی او بزبان های مختلف ترجمه و در شبکه های اجتماعی درسطح گسترده ای منتشر شده است. خامنه ای درین نامه ضمن اینکه گروه داعش را “آشغال” می خواند، آنرا محصول هجوم استعمارغرب به کشورهای اسلامی از یکسو، و از سوی دیگر وجود تبعیض های قانونی و ساختاری در جوامع غربی برعلیه مسلمانان می داند و از جوانان غربی می خواهد برای التیام شکاف های اجتماعی در جوامع خود و رفع تبعیض از شهروندان مسلمان تلاش کنند.

علی خامنه ای درحالی برای غربیان درس عدم تبعیض و ترمیم های شکاف های اجتماعی می دهد که خود مانند ابوبکر البغدادی رهبر داعش، ولی امر خودخوانده تمامی مسلمانان جهان است، و سردسته گروهی از آخوندهای شیعه است که یک حکومت استبداد دینی مبتنی بر تبعیض های ساختاری و قانونی را بر جامعه متکثر و چند فرهنگی ایران تحمیل می کنند. او خود میلیون ها شهروند ایرانی، اعم از پیروان آیین های یارسان و بهایی را از بدیهی ترین حقوق فردی و اجتماعی، همچون حق اشتغال و کسب وکار و یا اظهار ایمان دینی خود محروم کرده است و دستگاه سرکوبش پیگرانه به بازداشت و شکنجه و اعدام فعالان مدنی اقلیت های قومی و دینی ایران مشغول است.

حکومتی که علی خامنه ای شخص شماره یک آن است یک حکومت مبتنی بر آپارتاید دینی است که از حیث وسعت و شدت تبعیض های ساختاری و قانونی در دنیای امروز نظیری ندارد. اینکه رهبر چنین حکومتی خود را در مقام مرجعی اخلاقی می بیند که به غربیان درس رفع تبعیض های اجتماعی می دهد خود از بی شرمی بی پایانی حکایت می کند

علیمراد یوسفی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here