سیاست YARI KURD به این اصل استوار است که ایین یارسان به عنوان حافظ و انتقال دهنده‌ی فرهنگ اصیل کوردی است

0
217

یارسان ، یک جریان فکری ، فلسفی و آئینی بسیار غنی می باشد ، که خود را مرتبط به پیمان و شرط و شون ازلی می‌داند و بر این باور است که فلسفه و عرفان دیگر ادیان ، آئین ها و مذاهب کهن ایران باستان بگونه‌ای ریشه در این آئین کوردی دارد  که میتوان یه سلطان سحاک که این ایین را اشکار کرد یا کتاب های مذهبی که به زبان کوردی نوشته شده یا عبادتگاه های که در مناطق کورد نشین هست و یا الات موسیقی مذهبی مانند تنبور که قدمتی دیرینه دارد  … اشاره کرد  که یارسانی ها کورد  بوده و  هستند و خواهند بود، که با فرهنگی دیرینه و غنی کورد آمیخته است ،تفکر یارسانی بنا بر قدمت تاریخی و غنای فرهنگی و وسعتجمعیتی اش باید خانه ی امید جنبش فکری و معنوی، فرهنگی وسیاسی و کوردها باشد و در برهه‌ای از زمان با توجه به مبانی اعتقادی « دونای دون » و زیستگاه پیروان این آئین توانسته است ، روابط اجتماعی خود را با پیروان دیگر ادیان و آئین‌ها و مذاهب سازگار نماید ، و نیز تا حدودی عقاید و افکار آن جریانات در این آئین تأثیر گزار بوده است . اما در باطن به شرط و شون یاری که آئینی ازلی و اهورایی و کردی است پایبند بوده و به فرامین آن عمل می‌نموده است . این گونه افکار می تواند در بر گیرنده یک مکتب فلسفی شناخته شده به نام « آگوسیسم یا گنوسیسم » باشد . باید به عرض برسانم یارسان ضمن اینکه افکاری توحیدی و مترقی مختص به خود را داشته و دارد ، اما می‌توان گفت که همین افکار گنوسیستی مخصوصاً گنوسیسم‌های کرد درغرب کشور نقش بسزایی در بازیابی قدرت توسط کوردها در مقابل اعراب را داشته است  و اگر بسیاری از مناطق غربی ایران تا حدودی توانسته‌اند ، تمامیت ارضی ، فرهنگ ، زبان و آداب و رسوم کهن و قبل از اسلام خود را حفظ نمایند شاید به دلیل همین افکار گنوسیسمی بوده است .

كوردستان، سرزمين كورد در آن بخش از پهنه ی جغرافیایی واقع شده که خاورميانه نامیده میشود، منطقهای به لحاظ منابع طبیعی ثروتمند. اين منطقه، محل ظهور چند تمدن تاریخی و اديان مختلف است كه هر يك دارای مذاهب گوناگونی هستد که دارای پیروان خود میباشند. خاورمیانه به لحاظ فرهنگی و ملی نیز منطقهای متنوع میباشد که چندین ملت در آن ساكن هستند و هرکدام از این فرهنگها دارای ارزش، موقعیت و هویت ویژه خود میباشند. اين ساختار گوناگون، از بدو تأسيس دول مدرن در اوايل قرن بيستم، به دليل محروم كردن بخشي از ملتهاي اين منطقه از حق تعيين سرنوشت خود و نهادينه نشدن دمكراسي، به عرصه تخاصمات و درگيریها تبديل شده است كرد، بزرگترين ملت فاقد دولت در جهان است. سرزمين كردستان متعاقب جنگ چالدران به سال ٨٩٣ هجری )١٥١٤ ميلادی میان دو امپراتوری عثمانی و صفوی روی داد عمالا تقسيم شد و اين تقسيم در سال ١٠١٨ خورشیدی )١٦٣٩ ميلادي(، با امضاي پيمان ذهاب في مابين حکومت صفوی و حکومت عثمانی، به طور رسمی اعلام شد. پس از جنگ جهانی اول و تجزیه ی امپراتوری عثمانی، سرزمین و مردم كردستان یك بار دیگر با تقسیم جدیدی روبرو شدند و سرانجام میان چهار كشور منطقه یعنی ایران، عراق، ترکیه و سوریه تقسیم شدند. ملت کرد كه در همه ی بخشهای کردستان، از سوی حکومتهای هرچهار کشور، حقوق ملیاش نقض گردید و روند محرومیت ملت كرد از حقوقش، جنبه ی قانونی به خود گرفت که طی این سالیان توسط حاکمان به بدترین شکل ممکن (شیمیایی.اعدام .ترور و…) مورد هجوم قرار میگرین.

از این رو سازمان YARI KURDبدون شک سیستمی حقوقی و سیاسی است., تمام انسانیت را مخاطب خود قرار‌ داده, تعاریف جدیدی از آزادی و دموکراسی و برابری ارایه نموده و آن را می‌شناساند. تمام انسانیت امکان جایگیری در آن را دارند . و این سازمان  برای یارسانی های  کوردستان تشکیل شده و نیزحتی تمامی  کوردها  را دربر ‌می‌گیرد.

سیاست YARI KURD  به این اصل استوار است که ایین یارسان به عنوان  حافظ و انتقال دهنده‌ی فرهنگ اصیل کوردی است و قصد معرفی ان به عنوان یک ایین اصیل به کوردها را دارد و اینکه سرزمین تاریخیمان کوردستان تشکیل شود  گرچە اعلام استقلال و تشکیل دولت کوردستان، خالی از تهدید نیست، اما تنها راه رهایی واقعی و خاتمە مصیبت هایی است کە ملت کورد از قبل دولت های اشغالگر متحمل آن بودە است. ملت کورد بیش از این نباید بە امید ناکجا آباد دموکراسی و فدرالیسم در چارچوب دولتی ساختگی و فرهنگ سیاسی اشغالگرانە و توتالیتاریستی ، باقی بماند. و لذا از این رو اماده همکاری با تمام حزب ها و سازمان های کوردی که برای ازادی  و دموکراسی و بازیابی هوییت اصیل کوردها از چنگال رژیم های غاصب و متجاوزگر  و تشکیل کوردستانی ازاد را دارند.

mojtaba farzi

مجتبی فرضی )فریاد  که والی)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here