فردا آغاز کنش‌های پیچیده و سرنوشت سازی در تورکیه خواهد بود

0
64

روز ۶/۷/۲۰۱۵ مردمان کشور تورکیه وارد فازی عملی به نام انتخابات خواهند شد که شاید فرایند های سیاست ۱۱ ساله ای ” حزب توسعه و عدالت ” که دولت را در دست دارد به سراشیبی و یا چالش وادارد!؟ این حزب به رهبری اردوغان در طول حاکمیت سیاسی خود بر تورکیه بر اساس پارامتر‌های پیش آماده و غیر انتظار در جهان و بخصوص در خاور میانه، از جنبه ی کسب نمرات سیاسی و هماهنگی با سیاست‌های جهانی سیری نزولی را در راستای مردود شدن در پیش روی خود قرار قرار داده است! و در همان حال پایش را توی کفشی قرار داده که پاشنه‌هایش افتاده است!
demirtash valg
بنابرین، امروزه برای ممانعت از کلفت شدن بیش از حد پوست ( اردوغان) ایسم، لایه‌های دیگر به گونه‌ای برون آمده و یا از قبل وجود داشته که اکنون به سیری صعود یتری گرایش پیدا کرده اند، از ‌یک سو‌، جناح‌های چپ و از سوی دگر تند روهای کمالیسم، در مقابل حزب توسعه و عدالت قرار گرفته اند، اما باز هم قدرت گرفتن امتیاز‌های لازم و دلخواه خود را از اردوغان ندارند و در صحنه ای از پهناوری کشور تورکیه، بافت‌های اجتماعی رنگارنگی ساکنند که اقشار زیادی از اینها به هیچکدام از این لایه‌ها ی سیاسی وابستگی ندارند،اما نیازمند تغییرات در امور سیاسی- اجتماعی خود هستند که در این مسیر پدیده‌ای تازتر با آلتی تغییر دهنده و نوید دهنده به این بازار عرضه و تقاضای ترکیه روی آورده که نامی غیر از ” حزب دموکراتیک خلق ها”” را ندارد،حزب مذکور اگر چه آنرا از سوی بسیاری از احزاب ترکیه و غیره پیرو پکا کا قلمداد می‌‌کنند، اما به هر حال به مثابه ی ‌یک حزب مدنی به جهت احقاق حقوق ملت کورد تلاش خاص خود را داشته است و از راه‌های گوناگون هر از گاهی‌ حلقه ی ارتباطی کورد، پکا کا و رهبر پکا کا با دولت تورکیه بوده است،ولی اینبار با جمعی متفاوت در لوای چتری قوی تر به میدان آمده است،امروزه ه د پ را نمی توان ‌یک حزب ‌یک دست کوردی روی ترازو قرار داد، البته این هم شگرد خاص سیاسی است که در کشوری همه رنگ چون تورکیه، چگونه بتوان بارو بنه ی خور را به مقصد رساند، باید از آن غافل نبود!؟ شعارهای ه د پ امروزه به تمامی در خدمت ملت کورد ساکن تورکیه قرار نمی گیرد، بلکه فریادی سراسریست برای جلب آرای بیشتری از میان ملت‌های غیر کورد! اعضای زیادی از کاندید‌های ه د پ متعلق به غیر کوردهاست، بنابرین مار را روانه کردن به دست حزب دمکراتیک خلقها به خانه ی اردوغان! در این برهه شاید هم زیاد بد به نظر نیاید!؟ و باید منتظر نشست که آیا این مارها قدرت نیش زدن و حتا کشندگی را دارند یا نه‌، بنابرین چنانچه این زهر عمل کشندگی را مهیا سازد بی‌ شک از ‌یک سو‌ عصای عثمانی! را از دست اردوغان گرفته خواهد شد و از طرفی دیگر بهانه‌های آفتاب گردانی پکا کا وارد ایده‌های تازتری خواهد شد! و تمامی قضایای بر آمده،اختلافات داخلی، مساله ی کورد و دیگر اقلیت ها،و… غیره به عنوان واکنشی جدال آمیز و علنی به داخل پارلمان خواهد رفت و در پایان ناگفته‌های زیاده امیدوارم نتیجه ی این پروسه ی مهم و جاری به آن لحظه از زمان نرسد که فارس‌ها گویند” چغندر گوشت نمی شه‌، دشمن هم دوست نمی شه‌”
اردلان بهروزی ۵/۶/۲۰۱۵ آمریکا

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here