سیاست های تبعیض آمیز جمهوری اسلامی: زندگی مردم اهل حق

0
142

جامعه ی اهل حق با جمعیتی حدود دو میلیون نفر در مناطق غرب، شمال غرب و شمال کشور زندگی می کنند. با وجود این که تقریبا بزرگترین اقلیت مذهبی کشور هستند، نماینده ای در مجلس ندارند واز حقوق شهروندی برابر با افراد دیگر برخوردار نیستند. هنگامی که در سایت های نزدیک به حکومت واژه ی” اهل حق ” را جستجو کنید، همگی مراجع تقلید در ضاله بودن فرقه ی اهل حق اتفاق نظر دارند. برای درک بهتر وضعیت افرادی که پیرو دین اهل حق هستند لازم است نظرات برخی از سران نظام را بدانیم:

زمانی که “فرهادی” رییس گزینش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و “گنجی مرادی ” رییس قسمت بانوان در سال 1389به من گفتند :”طبق ماده 12 قانون استخدام کشوری کسانی به استخدام ارگان های دولتی درمی آیند که به نظام مقدس جمهوری اسلامی پایبند بوده و فرائض و واجبات دین اسلام را به جا آورند، شما چون پیرو دین اهل حق هستی و فرائض دین مبین اسلام را به جا نمی آوری، شرایط ادامه ی کار دولتی را نداری… ” به یاد تمام سال هایی افتادم که دولت جمهوری اسلامی با علم کردن واژه ی دین، همیشه نه تنها اقلیت ها را نادیده گرفته بلکه بر اقلیت هایی چون “اهل حق” که در قانون اساسی نامی از آن برده نشده است، ظلمی مضاعف روا داشته است و با تحکم ایدئولوژی خود از مسند قدرت، سعی در حذف این ادیان نموده است.

از همان سال های آغازین انقلاب ، رژیم جمهوری اسلامی با در دست گرفتن امکانات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نه تنها در عرصه ی عمومی با تبلیغ منفی و توهین های ناروا نسبت به اقلیت های مذهبی از طریق تریبون ها و رسانه ها پرداخت، بلکه درعرصه ی خصوصی نیز همواره به آزار و اذیت اقلیت ها اقدام نموده است. همه ی این امور ناشی از سیاست تمامیت خواه رژیم است، و عاملانی ” مرتکب این ستم کاری ها می شوند” که اختیار این کار به ایشان تفویض شده است و با مقدس جلوه دادن ایدئولوژی اسلامی، به خود اجازه می دهند که اقلیت ها را دچار تحقیر و رنج کنند.

جامعه ی اهل حق با جمعیتی حدود دو میلیون نفر در مناطق غرب، شمال غرب و شمال کشور زندگی می کنند. با وجود این که تقریبا بزرگترین اقلیت مذهبی کشور هستند، نماینده ای در مجلس ندارند واز حقوق شهروندی برابر با افراد دیگر برخوردار نیستند. هنگامی که در سایت های نزدیک به حکومت واژه ی” اهل حق ” را جستجو کنید، همگی مراجع تقلید در ضاله بودن فرقه ی اهل حق اتفاق نظر دارند. برای درک بهتر وضعیت افرادی که پیرو دین اهل حق هستند لازم است نظرات برخی از سران نظام را بدانیم:

آیت الله صافی گلپایگانی : فرقه مذکوره منحرفند و معاشرت با آنها مضر است مگر برای کسی که احتمال عقلائی بدهد که در معاشرت ها می تواند آنها را هدایت نماید و در هر حال اگر حضرت امیرالمومنین را واقعا خدا بدانند مشرک و نجسند و ازدواج با آنها باطل است .

آیت الله فاضل لنکرانی ره : اگر حضرت امیر (ع) را خدا بدانند یا منکر یکی از ضروریات دین شوند نجس می‌باشند.

آیت الله بهجت: محکوم به نجاست اند .

آیت الله سیستانی : اگر منکر ضروریات دین نباشند محکوم به طهارتند ولی به هر حال از فرقه ضاله هستند .

و رهبر انقلاب ، آیت الله خامنه ای نیز در سخنان خود به کافر و نجس بودن پیروان این آیین اشاره کرده است.

بدیهی است با این طرز نگرش تبعیض آمیز آیات عظام که اسلام را “یگانه معیار شناخته شده ی جهان برای زندگی” می دانند، چگونه می شود تصور نمود که اقلیت پیرو اهل حق بدون تبعیض در جامعه زندگی کنند؟ چگونه می توان انتظار داشت که کودکان این اقلیت در مدارسی که معلمین آن ها را نجس می خوانند، مورد تمسخر و آزار کلامی همشاگردی های خود قرار نگیرند؟ چگونه می توان انتظار داشت درصدی از اعدام ها و زندانیان عقیدتی، ازمیان پیروان جامعه ی اهل حق نباشد؟

رژیم اسلامی با تحمیل ایدئولوژی اسلامی شیعه محور، بر فکر و زندگی و عقیده ی مردم، خسارت معنوی جبران ناپذیری وارد آورده اند. متاسفانه مشکلات پیروان اهل حق تا بحال کمتر به نهادهای حقوق بشر جهانی کشیده شده است.

در مناطقی که مردم جامعه ی اهل حق در آن ساکن هستند، بدلیل سیاستهای تبعیض آمیز ملی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی حکومت مرکزی، به منطقه محروم ازتوسعه ورشد تبدیل شده است. آمارمعتادان نسبت به سالهای گذشته ونرخ رشد بیکاری دراستانهای غرب کشود، به شکل تعجب آوری همچنان سیرصعودی دارد.

عوامل سیاسی ونگاه امنیتی جمهوری اسلامی موجب میشود که صنایع مادروسرمایه گذاریهای اشتغال زا زاین منطقه دریغ شود وجوانان وفارغ التحصیلان مجبورمیشوند برای پیداکردن کارمهاجرت بکنند. همچنین تبعیض دراستخدام ها ورد صلاحیت درگزینشهای دانشگاهها همچنان ادامه دارد. اگرمطالعه دقیقی شودهیچ فرداهل حقی باحفظ عقیدۀ خودحق ندارد درادارات، استخدام ویا ازامکانات مملکتی استفاده نماید.

روزنامه ی جمهوری اسلامی در سال 1389 از این گروه به عنوان گروهک ضدانقلاب نام برده است. این حق کشی و آزار و اذیت ها به حدی بوده است که چندین نفر درسال 1392 در اعتراض به این رفتارها اقدام به خودسوزی در مقابل مجلس نموده اند. رژیم حتی به نسل کشی فرهنگی و مذهبی بسنده نکرده ، اقدام به ترور و نسل کشی فیزیکی هم کرده است . که در این میان می توان به بمباران شیمیایی منطقه ی دالاهو در سال 1367که بابایادگار( یکی از مکان های مقدس پیروان این آیین) در آن واقع شده است و ترورسید خلیل عالی نژاد در سال 1380(از رهبران مذهبی اهل حق) اشاره نمود. از آخرین اعمال شنیع رژیم جمهوری اسلامی اقدا م به بمب گذاری در مقبره ی بابایادگار در سال جاری است.

برغم همه ی بحثهایی که بعد ازروی کارآمدن روحانی درباره اقلیتها شده است، اماهمچنان هیچ تغییری درنگرش آنهانسبت به اقلیتهای مذهبی حاصل نشده است. عوامل سیاسی ونگاه امنیتی هم اکنون نیز با هتک حرمت چه به لحاظ کلامی، فیزیکی و چه به لحاظ روان شناختی سعی در سرکوب وحذف پیروان جامعه ی اهل حق دارد و این سرکوب بخشی از بنیان رژیم تمامیت خواه اسلامی است.

ماهان حیدری-1393
منبع ایران گلوبال

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here