بوی استبداد می آید

0
90

اخیرا  در جراید و روزنامه ها منتشر گردیده که علی مطهری یکی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نطقی از عملکرد قوه قضایه انتقاد نموده و خاطر نشان ساخته که از رویه این قوه بوی استبداد می آید.

با نگاهی گذار با تاریخ رژیم جمهوری اسلامی نیک مشهود است که پارادایم فکری این حکومت بر بنای استبداد و خودکامگی دینی بنا گردیده است و  اصل هم اندیشی و مشارکت و حرمت به حقوق دیگران تابویی است که شکست آن به این راحتی ممکن و در دسترس نیست.

جای بسی اندیشیدن است کسی که فرزند تئوریسین ولایت مطلقه فقیه و یکی از مهره های اصلی شکل گیری کاخ استبداد رژیم بوده,حال سر بر آورده و از سیاست این رژیم انتقاد میکند و از طرفی جای تعجب دارد چرا این نماینده مردم بعد از سالها که از تفکر شونیسمی و تمامیت خواهی این رژیم منتفع میگردیده کنون لب به اعتراض گشوده است.

ایشان به عنوان کسی که نام و نشانی از پدر کسب نموده و از طرفی با اظهارات خود، در دوران خدمتگزاری به ملت ایران میانه روی را پیشه نموده و از تفکرات افراطی حمایت ننموده،چگونه این چنین بی پروار از خط قرمز حوزه اختیارات خود خارج گردید  قوه قضایه را هجمه مینماید و او را عامل ام آی 6 به حساب می آوردند و یا او را تحت تاثیر سرویس های جاسوسی  مورد خطاب قرار میدهند.

این رژیم را که به هیچ اصلی معتقد و پایند بند نیست نباید باور داشت چون تمام دست اندرکاران آن از یک آبشخور تاثیر پذیر هستند و برای خنثی کردن نقدهای افکار عمومی و روشنفکران کسی را از جنس خود همسو با انها علم نموده و در جهت ضعیف نمودن موج پر التهاب افکار عمومی برمی آیند.

آقای مطهری شما از استبداد کنونی حرف میزنی در صورتیکه 35 سال استبداد رژیم فسق فجور را ندادیده انگاشته و آرمان خواهی ملیتهای ایران به تاراج داده اید.

از همان ابتدای انقلاب نیروهای سرکوبگر رژیم به جان خلقهای بی دفاع  کورد،عرب،بلوچ،ترک افتاده و هر روز به بهانه قاچاق مواد مخدر در گوشه گوشه این مملکت به حلقه دار می آویختند و خیلی از حانواده ها را دغدار نموده اند  و برای خیلی از نو نهالان این مرز وبوم کلمه پدر گفتن آرزویی دست نیافتنی است.

موجهای مخرب این تفکر رادیکالی اسلام سیاسی چنان گزنده است که در قاموس هیچ دفتری نمی گنجد.

چند نسل توسط اینها به باد فنا رفته است،خیلی از زنهای بی خانمان و بی سرپرست شدند،فقر ،فشاد و فحشاء در جامعه گسترش پیدا کرده،جامعه را به سمت و سوی گدا پروری سوق داده اند،رواج فرهنگ تزویر، دروغ و ریا در مدارس، افت تحصیلی و هزار معضل دیگر که خود هر کدام جای برای قلم فرسایی بسیار دارد از نوید های این رژیم قرون وسطی ایی بوده است که  کل ابعاد جامعه ایران را در بر گرفته است.

در جمهوری اسلامی ترور ،قتل و کشتار و سناریوهای از پیش تعیین شده،سوزاندن منابع طبیعی و آلود کردن چشمه های آب زیر زمینی از جمله موهبتهای نامبارک  اینها می باشد.

رژم جمهوری اسلامی در کوردستان ،خون کوردها را که مباح دانسته بماند،  به جان احشام هم رحم نکرده و به بهانه مخفی شدن پیشمرگه ها درآنها همه را از جمله گاو و گوسفند عشایر زحمت کش به رگبار گلوله می بستند و سرمایه چندین ساله این اقشار کم درآمد را به باد می دادند.

از کارهای شنیع این رژیم گنده کردن شکم مزدوان خویش است تا انها را سیر نگه داشته و رضایت خاطر آنها را جلب نموده و از این کار هدف خود محقق می گردد که آن کس  با رژیم هست از ترس از دست دادن شغل اطاعت و فرمانبرداری میکند و از طرفی مردم هم از ترس جان از مفتشان رژیم فرمان می برند.

چنان اوضاع اسفبار فشار اقتصادی بر جامعه حاکم گردیده که روی به دزدی اورده اند تا برای فرزندان خود نانی به کف آوردند ولی رژیم پیرو سیاستهای غلط خود و بیکاری مفرط در جامعه به جای اینکه بفکر راه چاره باشه انها را به عنوان اشرار و قمه کش معرفی کرده یا به دار می اویزد یا دست آنها را قطع میکند در حالی که دزدیهای 30 هزار مییلیارد تومانی که آقا زاده انجام داده اند با یک کلمه کش ندهید ختم به خیر شده و همه مجرمان راست راست راه می روند و کسی گریبان انها را نمی گیرد.

سیاستهای استبداد مذهبی این رژیم منفور چنان منطقه را در نوردیده که چشم فرزندان کورد و دیگر ملیتهای ایران را نابینا کرده است،حق زندگی نداریم،حق صحبت به زبان مادری نداریم،نمیتوانیم بنویسیم و بخوانیم و بخاطر تلاش برای حفظ هویت به دارآویخته می شویم یا آواره و گرسنه راهی کشورهای دیگر می شویم.

بعد از گذشت سه دهه و اندی از دروغ و کلاهبرداری رژیم علیه تمام اقشار جامعه حال کفگیر به ته دیگ خورده و باندهای مافیایی رژیم به بخاطر سهم خواهی به جان همدیگر افتاده اند و در این میان هدفی جزء حیات خود و چپاول سرمایه های این ملت ندارند و در این رهگذر  به هیچ کس رحم نکرده و برجان و مال مردم دست اندازی می کنند.

جناب آقای مطهری که نقش سوپاپ اطمینان رژیم بر دوش شما گماشته شده است چطوری یادت افتاده که بوی استبداد می اید؟

ما از همان ابتدای جمهوری اسلامی این بوی حراس افکن به جان مردم را حس کردیم و دم بر آوردیم ولی  هزینه آن را با شکنجه،فرار از مملکت، زندانهای طولانی مدت،اعدام و هزار حکم غیر انسانی پس دادیم و بسیار کسانی هستند از این تحفه نامیمون شما سالهای سال هست دور از خانواده و عزیزان و کشور زندگی را می گذرانند،بسیار کسانی هستند که هیچ وقت فرزندان رشید خود را ندیده و حتی محل به خاک سپردن آنها را نشان نداده اید فجایع رژیم که شما اکنون بوی آن را حس کرده اید در دیگر اقشار جامعه تا مغز استخوان حس گردیده است.

به امید روزی که تاج و تخت این رژیم مستبد را از بیغ و بن برکنیم و تمام احاد مردم و خلقهای تحت سلطه ستم و اشغالگری رژیم اشغال از جنگال این دیو نجات دهیم و با مسرت و شادمانی در کنار هم زندگی پر از آرامش و امنیتی داشته باشیم و در لوای این همگرایی و اتحاد هیچ گونه استبدادی اعم مذهبی و سلطنتی نتواند  خاک ملتهای تحت ستم را اشغال کند.

بە امید روزی کە خلقای کورد ،عرب، بلوچ، ترک بە استقلال و آزادی برسند کە دیگر  هیچ مادر و پدری داغ عزیزی را نبیند و در راستای این استقلال و آزادی ، همه ملتها حق اظهار نظر داشته وبه تمام عقاید آنها احترام گذاشته شود.

.

علی فضلی ٨.١.٢٠١٤

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here