درسیم: ما از مبارزات یارسان‌ها پشتیبانی می‌کنیم

0
95

پیروان آئین یارسان در ایران وشرق کردستان بر ضد حملات رژیم دست به مقاومت زده‌اند. «بریتان شیار درسیم» عضو شورای رهبری ک.ج.ک خاطرنشان ساخت که یارسان‌ها علیه ذهنیت انکارگری رژیم ایران مقاومت می‌کنند و ما هم از این مقاومت آنها پشتیبانی می‌کنیم.

«بریتان شیار درسیم» عضو شورای رهبری ک.ج.ک در خصوص مقاومت یارسان‌ها بر ضد سیاست‌های انکارگرایانه رژیم ایران که بدنبال به رسمیت شناختن هویت و آیین خویش هستند, مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرات انجام داد.

ـ شما حملات اخیر رژیم ایران علیه پیروان آیین یارسان در شرق کردستان وایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ایران وشرق کردستان از جمله مناطق خاورمیانه هستند که آیین‌ها و ملت‌های زیادی در آنها حیات بسر می‌برند. پیشتر ارزش‌های اجتماعی بر پایه آیین زرتشتی بود. این آیین‌ها و ملت‌های پرقدمت تاکنون پیشتر در آشتی و صلح اجتماعی بسر می‌بردند. ذهنیت آیین‌ها بر اساس حیات مشترک و مسالمت‌آمیز بود و چنان سیستمی هم ایجاد کرده بودند. این آیین‌ها و ملت‌ها در دوران‌های مختلف مورد حملاتی قرار گرفته لذا برای حفظ موجودیت خود بصورت میستیک(پنهانی) به تکاپو افتادند. یارسان‌ها, زرتشتیان, کاکه‌ای‌ها, بهائیان و علویان اساسا دربردارنده همان ذات سنتی پرقدمت هستند. اسلام هم پس از حضرت محمد و اهل بیت وی به نهاد حاکمیت و ارتجاع مبدل گشت. اگر بخوبی مورد تحقیق قرار گیرند, به حقایقی دست خواهیم یافت.

رژیم ایران هم همانند دیگر قدرت‌طلبان خاورمیانه با سیاست‌های انکارگرایانه خود این آیین‌ها و ملت‌ها را انکار می‌کند. در قرن بیست‌ویکی بکاربردن اصطلاح «اقلیت» دیگر قابل قبول نیست. راهکار صحیح این است که به موجودیت آن آیین‌ها و ملت‌ها احترام گذاشت.

چرا هم‌اکنون در ایران علیه یارسان‌ها حملاتی صورت می‌گیرد؟ این حملات به یارسان‌ها در ایران شبیه همان حملات دولت آ.ک.پ ترکیه علیه علویان و دیگر آیین‌هاو ملت‌ها است. در ایران یارسان‌ها و در ترکیه هم علویان تحت ستم هستند. دولت‌ها برای مقابله با این آیین‌ها سیاست‌های مشترک و مشابهی دربرمی‌گیرند. این دولت‌های حاکم درقبال مسئله کردها هم چنین مواضعی دارند. انکارگری, رد و نابودکردها ملت‌ها کار آنها شده است. بنا به قانون اساسی ایران, هر فرد و ملتی که در میهن خود بسر می‌برد, می‌تواند مطابق فرهنگ و آیین‌ خاص خود حیات بسر برد, اما این تنها در سطح حرف است ودر عمل برعکس آن رفتار می‌کنند. در ایران آیین‌های یارسانی, بهایی و زرتشتی به رسمیت شناخته نمی شوند. لذا این آیین‌ها هم نمی‌توانند به بیان آزادانه موجودیتشان بپردازند. مبارزات یارسان‌ها هم برای مقاومت علیه این سیاست‌های رژیم است.

چگونه می‌توان علیه ذهنیت دولت‌ها مبارزه کرد؟

وقتی که یارسان‌ها علیه سیاست‌های دولت مبارزه می‌کنند, باید بخوبی بدانند که مقاومت, اساس و پایه مبارزاتشان است. جامعه آنها بر بنیان ارزش‌های اجتماعی و تاریخی چند هزار ساله ایجاد شده. تا به امروز توانسته‌اند موجودیتشان را حفظ کنند, پس از امروز هم می‌توانند با سازماندهی‌ای نیرومند به مبارزاتشان ادامه دهند. برای اینکار نباید تحت تأثیر ایدئولوژی کهنه‌پرست , مرتجع و خشن دولت قرار گیرد. این آیین باید به نوگرایی حقیقت خود دست زند و با رهنمود ودستورالعملی نوین مسایل خویش را چاره‌یابی کند. اگر نه با برخوردهای تنگ‌نظرانه و خشن نخواهد توانست به نتایجی دست یابد. می‌توانند با مبارزه مؤثر در عرصه‌های سیاسی, فرهنگی و اجتماعی به نتایجی عظیم برسند. باید ذهنیت همگرایی و دموکراتیک در وجود هر شخصی نهادینه گردد.

ما مبارزات یارسان‌ها را بخوبی دنبال واز آن پشتیبانی می‌کنیم. برای تغییر و تحول در خاورمیانه, به مبارزات یارسان‌ها اهمیت زیادی می‌دهیم. ما باردیگر در چارچوب حقیقت, می‌خواهیم که با اتحاد و توسل به فلسفه‌ای مشترک مبارزاتشان را ادامه دهند.anf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here