” سرزمینمان کوردستان ، آیینمان یارسان “

0
279

YARIKURDخبرها حاکی از تجمع پرشور و قاطعانه چندین هزار نفر از هموطنان یارسانی در مقابل مجلس رژیم در اعتراض به عدم تعهد و پایندی نظام آخوندی به مطالبات بدیهی و حقوقی این بخش بزرگ از هموطنان کورد یارسانی و بازداشت تعداد کثیری از این عزیزان (آمار تایید نشده حدود 400-500 نفر از آنها و چند نفر از بزرگان آیین یاری ) می باشد.
قابل ذکر است که نظام جمهوری اسلامی ظلم مضاعفی را نسبت به این بخش از ملت کورد روا می دارد . اول به خاطر هویت ملی آنان که کورد می باشند و دوم به خاطر تعلق این عزیزان به آیین یارسان که ذکر نام یارسان همزمان هویت ملی و کوردستانی بودن آنها را نیز بیان می دارد. در ماههای اخیر دو تن از این افراد در اعتراض به سیاستهای غیر انسانی و نامشروع دولت و نظام حاکم نسبت به مردم کورد یارسان گرانبهاترین داشته خود که جانشان بود را به آتش کشیده و با نثار جانشان فلسفه وجودی جمهوری اسلامی و نوع برخود ایدئولوژیک این نظام با ملت کورد به ویژه مردم یارسان را برای همیشه محکوم و مردود کردند.
علیرغم تلاشهای فراوان بزرگان یاری و پیگیریهای دلسوزانه روشنفکران کورد برای پیگیری حقوقی این موضوع در راستای اعتراف نمودن نظام حاکم به حداقل حقوق بدیهی این بخش از ملت کورد یعنی (حق شهروندی یکسان ) متاسفانه هیچ اقدام مطلوبی از سوی نظام جمهوری اسلامی در راستای مرتفع نمودن حداقلی مطالبات مشروع این مردم صورت نگرفت و برعکس توهین های تلویحی نیز از جانب مقامات ارشد نظام (من جمله شخص حسن روحانی ) که وجود خود در این منصب را مدیون ملت کورد می باشد در حق مردم یارسان صورت گرفت .
از سوی دیگر احزاب سیاسی کورد نیز متاسفانه نه تنها نتوانستند این موضوع را در حد و شان واقعی اش پوشش داده و از آن حمایت کنند بلکه میتوان گفت که تا حد زیادی از درک صحیح این موضوع و ضرورت حمایت و پیگیری قاطعانه از آن عاجز مانده و به نوعی در مقابل سیاست های ناعادلانه و نامشروع نظام در رابطه با مردم کورد یارسانی مهر سکوت بر لب رسانه هایشان زدند (تنها اقدام تعداد کمی از آنان پخش خبر این مسئله و اجرای یکی دو برنامه فرمایشی در رابطه با آن بود ).
ملت و احزاب سیاسی کورد بایستی این مسئله را بیش از هرزمان دیگر مد نظر قرار دهند که یارسان و مردم یاری در این مرحله از مبارزات هویت طلبانه کوردستان موتور واقعی و پیش قراول مبارزات ملی کورد می باشند و هرگونه کم توجهی و کوتاهی در حمایت و پشتیبانی از مردم کورد یارسان ضربات جبران ناپذیری را به تمامیت مبارزات ملی ملت کورد و حتی به پروسه حاکمیت دمکراسی در همه ایران خواهد زد و برهمه آحاد و اقوام ملت کورد از لور و کلهر و گوران و لک و سوران و کرمانج و بختیاری و بویر احمدی فرض است که در این برهه پر اهمیت از روند مبارزات ملیمان موظفیم که در مقابل ظلم مضاعف نظام علیه این بخش از ملتمان ، حمایت و پشتیبانی مضاعفی را در همه ابعاد نسبت به این عزیزان به عمل آوریم .
مردم عزیز یارسان نیز بدانند که همه دلسوزان ملت کورد و یارسان از پیگیری و حمایت جریان هویت طلبی و مبارزات در راستای تحقق دمکراسی توسط برادران و خواهران یاریمان دریغ ننموده و ضمن محکوم نمودن سیاست های بی شرمانه نظام حاکم علیه این بخش از ملت کورد و تمامیت این ملت از هر تلاشی برای دست یابی به حقوق حقه مان کوتاهی نخواهیم کرد .
واژه یارسان تداعی هویت ملی و انسانی برای همه ملت کورد بوده و شناسنامه همه ما می باشد و نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی نیز باید این موضوع را به درستی درک نماید که شرافت و هویت ملت کورد در آیین یاری تبلور می یابد و این دولت موظف و مسئول است تا جوابگوی مطالبات انسانی و حقوقی ملت کورد و مردم یاری باشد .
.منبع کردانە

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here