اطلاعیە سازمان یاریکورد در رابطە با دستگیری تجمع مسالمت آمیز یارسانیان در مقابل مجلس شورای اسلامی

0
111

 YARIKURDدستگیری بیش از سی نفر ازپیروان آئین یاری که مقابل مجلس ایران  برای رساندن شکایت خود ازوضعیت نامناسب جامعه یارسان درایران اسلامی گردهم آمده بودند، جمهوری اسلامی ایران نشان داد به روش سرکوبگرانه سه دهه گذشته خود همچنان وفادار است.

انتخاب آقای روحانی بعنوان رئیس جمهوری جدید ایران و صحبتهای شیرین ایشان درنیویورک و وعده تاسیس هیئتی برای تهیه منشوری که حقوق تمامی اقلیتها درآن به رسمیت شناخته شود، امیدهائی رادردل مردم ایران ایجاد نموده بود. متآسفانه این دستگیریها وسرکوبها نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران بانزدیکی به جهان غرب ومخصوصآ امریکا دست خود را برای سرکوب دگراندیشان واقلیت ها بازتر ازگذشته می بیند. اگرسازمانهای حقوق بشرکشورهای غربی، دولتهای خودراتحت فشارقرارندهند، مسلمآ در آینده بطورگسترده ای شاهد پایمال شدن حقوق بشردرایران  خواهیم بود.

مردم یارسان مانند گذشته بطورمتمدنانه به مطرح نمودن خواستهای مدنی خود ادامه خواهند داد وهرگز مرگ جوانان خودرا که درآتش ناعدالتی به خاکسترتبدیل شدند رافراموش نخواهند کرد.

 یاریکورد توجه مقامات جمهوری اسلامی را به این مسئله جلب میکند که صبر وتحمل مردم یارسان هم حد ومرزی دارد. بهتراین است راهی برای خاتمه به توهین ها، نابرابریهای اعمال شده در حق پیروان آئین یاری پیدا شود. به نظرما تنها راه ممکن برای حل این مشکل تنها از طریق قانون وبه رسمیت شناختن دین یاری ازطرف جمهوری اسلامی میباشد. مردم یارسان نیاز دارند که نمایندگانشان درمجلس حضورداشته باشند، مناطق یارسان نشین به وسیله خود مردم یارسان اداره شود، نه مانند همشهریان درجه دوم حتی ازاستخدام وداشتن مسئولیت محروم باشند.

یاریکورد خواستار آزادی فوری پیروان دستگیرشده آئین یاری میباشد وحمایت خودرا ازاین عزیزان زندانی  اعلام میدارد.

یاریکورد

سیدفرهاد حیدری

20/10/2013

480364_10151299139927394_784210222_n

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here