جدا کردن پیکره ی کوردان یارسانی به عنوان و بهانه‌های واهی از ملت کورد، کاری عبث و منحرف کنند است

0
255
خوشبختانه مزایای رسانه‌‌های شنیداری و گفتاری و بویژه عصر دیجیتالی،باعث گردیده است که هر کس به نسبت توانایی مالی‌ و علاقه و اگأه به معضلات اجتماعی، سیاسی،ملی‌ و حقوق خود و همکیشانش …بصیرتی نسبی و روایتی خود اندیشه و خود فهمیده را از خود ابراز دارد، بنابرین پیروان آیین یارسان(کوردان یارسانی) که امروزه از سوی کسانی‌ به گونه‌ای زبان عادتی به نام ” جامعه یارسان” گفته و نوشته می‌‌شود، ایرادی بر آن وارد نیست،و نگارنده این متن گاه گداری زبان خود را در این مسیر به جریان می‌‌اندازد، اما سوال مبهم آمیز در اینجاست که ترکیب اصطلاح ” جامعه یارسان” چرا در گذشته  ی تاریخ آیین یارسان ، تا کنون هیچ گونه معنا و تعریفی از این ترکیب نو ظهور در فرهنگ لغت کوردی، فارسی‌، عربی‌ و…از آن به میان نیامده است !؟ و یا در طول این سده‌ها در حوزهٔ ی علوم جامعه شناسی حد اقل در جقرافیای جامعه ی کوردستان معنا و مفهومی پیرامون این اصطلاح پدیدار نگشته است!؟ و مهمتر از اینها، اگر این این لغت مرکب(جامعه یارسان) ریشه تاریخی و ایینی داشته چرا در میان متون دفتر ایینی یارسان (کتاب ایینی یارسان) اشاره‌ای بر آن درج نگردیده است!؟ و اما اصل سخن من بر روی اصطلاحی است که تنها هویت آیینی را به تعریف و نمایش می‌‌گذارد و در بطن آن‌  خبری از وابستگی ملی‌ یا ملیت آن عرضه نمی شود همچنانکه می‌‌توان اصطلاحات ؛ جامعه سونی، جامعه شیعه …بدون فهمیدن ملیت آنها موازی جامعه یارسان را به کار آورد.
   جامعه یارسان در معنای ترکیبی خود تنها شریان آیینی را به جریان می‌‌اندازد در حالیکه به جهت  روشنگری بهتر و شناخت بنیادی شایسته است که همواره پسوند ملیت یا کورد بودن را در گفتار و نوشتار به آن‌ اضافه و همراه نمائیم و به گونه های همچون؛ جامعه کورد یارسانی، کوردان یارسانی، پیروان آیین یارسان … از آن‌ سخن به میان آوریم، اگر چه امروزه کسانی‌ تازه سر بر آورده اند و به عمد جامعه یارسان را در قالبی ویژه به تصویر می‌‌کشانند که گویا تمامی‌ آنهمه فرادو فرودهای را که در طول تاریخ بر گرده ی پیروان واقعی آیین یارسان بوده است به عبارتی دیگر بر دوش آنها به اینجا رسیده و به شیوه‌ای افتخار آمیز این گنجینهٔ ی بکر و زرین را هر از گاهی‌ به نام خود در برابر غیر یارسانی‌ها به اهتزاز در می‌‌آورند!! در حالیکه این حرکات تا کنون انگیزه‌ای غیر از به تصویر کشاندن خود و تضاد و منحرف کردن جامعه ی کورد یارسانی ثمر دیگری را به بار نیاورده است!؟
  تجسم جامعه ی کورد یارسانی به لحاظ استفاده سیاسی،مدت کمی‌ است که عده‌ ای با عنوان‌های شخصی، گروهی، حزبی…در برون مرز کوردان یارسانی را در چار چوبی رنگ آمیزی کرده اند که در قبال خواسته و داده‌های آینده ملت کورد به گونه‌ای به نمایش می‌‌گذارند که تنها ‌یک رنگ را می‌‌توان از آنها به روشنی در میدان دید خود قرار داد آن‌هم یا سیاه یا سفید!؟ در معنای گستره تری آنگونه زمینه را برای مردم کورد یارسان خیال پردازی می‌‌کنند که گویا بعد از فروپاشی رژیم اسلامی ایران تمامی‌ معادلات از سوی سازمان و احزاب کوردی به ضرر کوردان یارسانی به هم می‌‌خورد و با دار و طناب و شمشیر و آتش اسکندروار زمین، تکیه، کتاب و رهبر، حقوق…آنان را به یغما می‌‌برند!! غافل از اینکه در چنان روزی اگر همت وفا کند نه تنها احزاب و سازمان‌های کوردی چنان ایده‌ای را یدک نمی کشند از سوی دگر چنان توان و قدرتی را هم ندارند که ‌یک اقلیت آینی را با ملیت کوردی به رسمیت نشناسند، چون کوردان یارسانی از ‌یک سؤ از لحاظ کثرت جمعیتی بیش ۸۰ درصد آنها در ‌یک حوزهٔ ی جقرافیایی ثابت و تثبیت شده واقع اند و همانگونه بافت اجتماعی آنها به دلائل تاریخی- اجتماعی به ‌یک رهبریت مقتدر و آگاه پیوند خورده است که بنیاد هر گونه حکومتی در آینده کوردستان تنها با بر آورد رضایت اینها می‌‌تواند رنگ دموکراسی‌ را به خود ببیند ، بنابرین باید از چنان کسانی پرسید تفاوت و تشابه خواسته‌های ملت کورد و کورد‌های یارسانی در چیست؟؟ که امروزه این همه هیاهو را به راه انداخته اند و برای بد نام کردن و به  دام انداختن افراد یارسانی ناقوس کلیساها را به صدا در آورده اند!؟
  در بحثی دیگر، هیچ عقل و منطقی قبول نمی کند که با بودن رژیمی تک مذهبی و تمامیت خوأه به چنان فراخوانها، سخنرانیهای اینترنتی‌ و تلویزنی گوش فرا دهد و زمینه‌ای را در راستای حقوق بشر  برای پیروان آیین یارسان پیاده کند! بنابرین باید بدون هیچ گونه شک و تردیدی اینرا پذیرفت که سر نوشت و مطالبات مردم کورد یارسان نه‌ تنها به کلیت خواست و آینده ی ملت کورد گره خورده است ، بلکه سرنوشت سیاسی آنها هم وابسته به رهبریت درون مرز خواهد بود و حرکات و تجمعات اخیر این مردم خود گواهی بر این واقعیت را تأیید  خواهد کرد، بنابر این شایسته است مردم آگاه و مسٔولیت پذیر در راستای آگاهی‌ فرهنگی‌، جقرافیایی، زبانی، آینی … مردم کورد یارسانی، گام بردارند و خود را به کوره راههای ناکجا آباد! پرت نکنند که روزی پشیمانی را به بار آورند و در همان راستا پیرو راهی‌ شوند که امروزه مردم داخل آنرا با تمامی شرایط سخت و پر هزینه به دوش خود می‌‌کشند.
                                                                                                                                           اردلان بهروزی ۹-۵-۲۰۱۳ آمریکا

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here