رونکردنەوەێک لە تەرف دەستەی وەرێوەبەری رێکخراو یاریکورد

0
201

مودەتێک پێش تیمێک لە لاێەنگرەکان یاریکورد وە خاتر ئاگادار کردن مەردوم یارسان لە کار و بەرنامەێ یاریکورد سەردان چەند مەنتەقێ موھم یارسان نشین لە پارێزگای کرماشان کردن.  خوەشبەختانە ھاورێان یاریکورد لە شون ئەنجام دان کارەکانێان وە ساق و سڵامەت رەسینوە  شونەکانیان.

تبق ئەو خەوەرگەلە رەسیەسە دەس ناوەند ھەواڵ یاریکورد کەسێک وە ناو ب.کور.ع.خەڵک ئاوای قەڵاواری لە تەرەف ادارەێ اتڵاعات ئەسڵەھە و ئمکانات نریاگەسە ئختیاری وەل تیمێک چەند نەفەرە سەردان ئەو شونگەلە بکەن و خوەێان وە یاریکورد بناسنن .

ئیمە جور وەرێوەبەرگەل یاریکورد مەردوم یارسان لە داخڵ کوردستان ژێر دەست ئێران ئاگادار کەیم کە ئیسە ھیچ کەسێک چەکدار لە تەرف یاریکوردوە لە پارێزگاێ کرماشان نیە و گول مزدورەکان جمھوری ئسڵامی نەخوەن.

ئیمە عەکس و مشەخەسات ئەو کەسانە کە وە ناو یاریکوردوە کار کەن دیریم ئەگەر واز نارن لە کاراکانیان ئفشاگەری لە سەریان کەیم کە ئەرا مەردوم یارسان شناختە بوون.

رێخکراو یاریکورد

10.6.2013

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here