خلاصه ای از حادثه ی دلخراش همدان

0
182

 برگ دیگری از ظلم وستم بر یارسانی ها ی ایران                                                      

در مورخه دوازدهم  خرداد سال جاری ، مسئولین زندان همدان اقدام به تراشیدن سیبیل های یک زندانی یارسانی(به نام کیومرث تمناک) که به دلیل شاکی خصوصی درزندان بسر می برد ، نمودند.  یکی ازدوستان این  زندانی یارسانی( به نام حسن رضوی) که از این موضوع مطلع می شود  به   فرمانداری همدان مراجعه می کند ودر آنجاضمن اعتراض وروشنگری در میان مردم، ناگهان خود را به آتش می کشد مآمورین سر می رسند ونامبرده همکنون با 60درصدسوختگی در بیمارستان مطهری تهران تحت الحفظ ومراقبت ، بستری شده است.

در تاریخ پانزده خردادیک یارسانی دیگر به نام نیک مرد طاهری  که اهل شهر صحنه بوده ودر شهر ساوه زندگی می کرده است ، ضمن اطلاع از موضوع به همراه یک فیلمبردار به فرمانداری همدان مراجعه وپس از اعتراض وروشنگری وتوضیحات لازمه برای مردمی که در محل تجمع کرده بودند، در انظار عمومی خود را به آتش می کشد وبلافاصله دراثر سوختگی بیش از حد جان خود را از دست می دهد. در این هنگام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سر می رسد وضمن متفرق کردن مردم حاضر ،فیلمبردار رانیز بازداشت وبه همراه  جنازه نیک مرد طاهری با خود می برد. روز گذشته وقتی که خبر به خانواده ها در صحنه می رسد ، همه مردم از جمله خانواده ی نیک مردطاهری در اعتراض به عدم تحویل جنازه، تصمیم به تجمع اعتراضی در درب فرمانداری شهر صحنه در می گیرند اما ظاهرأ وزارت اطلاعات با کنترل تلفن ها از این موضوع باخبر می شود ودر ساعت چهارصبح امروز جنازه را به در ب منزل پدر نامبرده تحویل می دهد وضمن تهدید وارعاب آنها، از خانواده ی آنان تعهدمی گیرند که جنازه بدون سر وصدا دفن گردد.اما خوشبختانه مردم به این تهدیدات اهمیتی ندادند و ظهر امروز جنازه شهید نیک مرد طاهری با شرکت مردم یارسانی وغیریارسانی شهر صحنه و هزاران نفراز تهران کرمانشاه وسایر شهرهای حومه به صورت باشکوهی برگزار گردید وسپس جمعیت به سوی فرمانداری شهر صحنه راهی شدند ودرآنجا یکی از سادات محترم در این مراسم اقدام به سخنرانی شجاعانه ای نمودند وپسر عموی شهید نیک مرد نیز ضمن سخنرانی مهمی،  خواسته های مردم یارسانی را در قالب یک قطعنامه اعلام نمودکه با تآیید وتصدیق همه ی حضار مواجه شد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ونیروی انتظامی از ترس اتحاد وهمبستگی این خیل بزرگ جمعیت مردم یارسانی ، نتوانست اقدام به حمله ویا حرکت نسنجیده ای بنماید. ضمنأ درپایان این مراسم شرکت کنندگان یادآوری  کردند که تارسیدن به خواسته هایشان از پای نخواهند نشت.

به تأکید میتوان گفت که درطول حیات ننگین 34ساله جمهوری اسلامی ، چیزی جز محرومیت، زندان ،شکنجه وبازداشت و پایمال شدن حق وحقوق،  چیزی دیگر نصیب مردم یارسان نگردیده است ،لذا حداقل اعتراضی که میتوان به سیاست های ضدمردمی این نظام دیکتاتوری نمود ، تحریم انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری می باشد . در واقع شرکت در انتخابات فرمایشی خیانت به خون همه ی شهیدان راه آزادی ودمکراسی است . امید است که مردم یارسان داخل وخارج ازکشور از همبستگی و اتحاد در این مراسم تشیع جنازه شهید طاهری،  درس خوبی گرفته باشند تا با کنار گذاشتن اختلافات سطحی وکوچک عقیدتی خویش ، وبا همدلی واتحاد یکپارچه پایه های ظلم را به لرزه درآورند.

سیدفریدون حسینی (نروژ) 16.03.1392

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here